Tem
Tem
Tác giả: Nguyễn Sáng
Loại sách: Tem
Phát hành bởi: Công ty Tem Bưu chính - CN Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Trong lịch sử ra đời và phát triển, tem Bưu chính Việt Nam luôn luôn gắn liền với những biến cố thăng trầm của đất nước. Có những cánh tem thư đã ghi lại dấu ấn lịch sử không thể nào phôi phai trong tâm trí của mọi thế hệ người dân đất Việt. Trong số đó, phải kể đến Bộ tem bưu chính đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 27/8/1946, Chủ tịch Chính phủ ký Sắc lệnh số 172/SL phát hành bộ tem bưu chính đầu tiên mang quốc hiệu Việt Nam nhân kỷ niệm lần thứ nhất Cách mạng tháng Tám (19/8/1945)...
Tác giả: Nguyễn Sáng
Loại sách: Tem
Phát hành bởi: Công ty Tem Bưu chính - CN Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Bộ tem “Chủ tịch Hồ Chí Minh (in đè)" là bộ tem “Kỷ niệm lần thứ 59 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 1949) phát hành năm 1949 được in lại năm 1954 tại nhà in Trung ương trong chiến khu Việt Bắc. Đây là bộ tem độc đáo của Việt Nam, có giá trị đặc biệt quý vì được in typo 1 màu trên chất liệu giấy dó, loại giấy làm từ vỏ cây dó bằng phương pháp thủ công nên mẫu tem có màu nâu, giấy màu vàng ngà và giá tem in đè tính bằng kg thóc./.
Tác giả: Nguyễn Sáng
Loại sách: Tem
Phát hành bởi: Công ty Tem Bưu chính - CN Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Bộ tem “Chủ tịch Hồ Chí Minh (in đè)" là bộ tem “Kỷ niệm lần thứ 59 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 1949) phát hành năm 1949 được in lại năm 1954 tại nhà in Trung ương trong chiến khu Việt Bắc. Đây là bộ tem độc đáo của Việt Nam, có giá trị đặc biệt quý vì được in typo 1 màu trên chất liệu giấy dó, loại giấy làm từ vỏ cây dó bằng phương pháp thủ công nên mẫu tem có màu nâu, giấy màu vàng ngà và...
Tác giả: Ngô Tôn Đệ
Loại sách: Tem
Phát hành bởi: Công ty Tem Bưu chính - CN Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại. Người là mãi là niềm tự hào, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Ðảng ta, dân tộc ta từng bước giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm...
Tác giả: Nguyễn Thế Vinh
Loại sách: Tem
Phát hành bởi: Công ty Tem Bưu chính - CN Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại. Người là mãi là niềm tự hào, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Ðảng ta, dân tộc ta từng bước giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm...
Tác giả: Bùi Trang Chước, Lê Phả
Loại sách: Tem
Phát hành bởi: Công ty Tem Bưu chính - CN Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Ngày 02/9/1960 ghi dấu ấn trong 15 năm nước Việt Nam non trẻ ra đời, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Kỷ niệm lần thứ 15 ngày thành lập nước" ngày 02/9/1960. Bộ tem giới thiệu về các thành tựu của của Miền bắc đang trong quá trình xây dựng nông nghiệp hóa, công nghiệp hóa với nền tri thức khoa học. trở thành hậu phương lớn,  vững chắc để đấu tranh thống nhất đất nước.
Tác giả: Trần Lương, Đỗ Việt Tuấn, Trịnh Quốc Thụ
Loại sách: Tem
Phát hành bởi: Công ty Tem Bưu chính - CN Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Nhận lời mời của Trung Ương Đảng, Chính phủ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và của Bác Hồ, tháng 01 năm 1962, Anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô - Thiếu tá G. Ti-tốp đã sang thăm Việt Nam. Nhà du hành vũ trụ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minhm, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đón tiếp thân mật và trao tặng Huân chương Anh hùng Lao động Việt Nam. Để đánh dấu sự kiện lịch sử này, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "G. Ti-tốp sang thăm Việt Nam". Bộ tem thể hiện tình hữu nghĩ găn bó keo sơn giữa...
Tác giả: Trịnh Quốc Thụ
Loại sách: Tem
Phát hành bởi: Công ty Tem Bưu chính - CN Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Năm 1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập. Năm 1962, Bác tiếp đoàn đại biểu Mặt trận do Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu ra thăm miền Bắc. Bác rất xúc động khi được nghe các đại biểu kể về tinh thần bất khuất, bám đất giữ làng của đồng bào miền Nam. Giờ phút chia tay ai cũng bùi ngùi xúc động. Sau khi nhận những món quà của đồng bào miền Nam, Người xúc động nói: “Bác chẳng có gì tặng lại đồng bào miền Nam cả, Bác chỉ có cái này” –  Bác đặt tay lên trái...
Tác giả: Trịnh Quốc Thụ
Loại sách: Tem
Phát hành bởi: Công ty Tem Bưu chính - CN Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ tiên phong, mẫu mực của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ của nhân loại. Người là mãi là niềm tự hào, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Ðảng ta, dân tộc ta từng bước giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm...
Tác giả: Nguyễn Thế Vinh, Trần HuyKhánh
Loại sách: Tem
Phát hành bởi: Công ty Tem Bưu chính - CN Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Còn trong kho: 0 cuốn
Cho vào giỏ hàng
Thanh toán
Năm 1965, Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem "Lãnh tụ". Bộ tem thể hiện chân dung của Các-Mác, Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ang-Ghen - các vị lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng vô sản của Thế giới   ". Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, họ đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và vận dụng sáng...
  Trang  1 2 3 4 5
back to top