SÁCH BÁN CHẠY
  
Sách mới

Quản lý học đại cương
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải
Giá bán: 34.000 VNĐ

Tập bài giảng Luật tố tụng hành chính Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Bích Chi
Giá bán: 80.000 VNĐ

Bộ sách: Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử (10 tập)
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng
Giá bán: 1.800.000 VNĐ

Lựa Chọn Cuộc Sống - Đối Thoại Cho Thế Kỷ XXI
Tác giả: Ảnold Toynbee và Daisaku Ikeda
Giá bán: 140.000 VNĐ

Doanh nhân và kiểm soát quản trị
Tác giả: Phạm Hoài Huấn
Giá bán: 55.000 VNĐ

Lịch sử các học thuyết kinh tế
Tác giả: GS.TS. Mai Ngọc Cường - GS.TS. Trần Việt Tiến - PGS.TS. Mai Ngọc Anh
Giá bán: 98.000 VNĐ

100 Bản Quy Tắc Đạo Đức Nghề Báo Trên Thế Giới
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Trường Giang
Giá bán: 137.000 VNĐ

Cha con tôi
Tác giả: Đô đốc Elmo Zumwalt, Jr.; Đại úy Hải quân Elmo Zumwalt III cùng John Pekkanen
Giá bán: 74.000 VNĐ
Sách nổi bật

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn
Tác giả: Thượng tướng, PGS. TS. Tô Lâm
Giá bán: 72.000 VNĐ

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công - Lý luận và kinh nghiệm một số nước.
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy (Đồng chủ biên)
Giá bán: 76.000 VNĐ

Bộ luật tố tụng dân sự (Năm 2015)
Tác giả:
Giá bán: 65.000 VNĐ

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015
Tác giả:
Giá bán: 10.000 VNĐ

Luật tố tụng hành chính (Năm 2015)
Tác giả:
Giá bán: 45.000 VNĐ

Luật ngân sách nhà nước năm 2015
Tác giả:
Giá bán: 16.000 VNĐ

Hỏi – đáp về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015
Tác giả: Lan Anh
Giá bán: 26.000 VNĐ

Luật doanh nghiệp Việt Nam - tình huống - Dẫn giải - Bình luận
Tác giả: Phạm Hoài Huấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Lê – Đặng Quốc Chương – Trần Thanh Bình
Giá bán: 73.000 VNĐ