-30%

PGS.TS.Nguyễn Hiền Phương - TS.Đào Lệ Thu ( Đồng chủ biên)
Chống phân biệt đối xử từ góc độ Luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia
105.000đ
150.000đ

-30%

PGS.TS.Nguyễn Hiền Phương - TS.Đào Lệ Thu ( Đồng chủ biên)
Chống phân biệt đối xử từ góc độ Luật nhân quyền quốc tế và pháp luật quốc gia
105.000đ
150.000đ

Sách khuyến mãi

PGS.TS.Nguyễn Hiền Phương - TS.Đào Lệ Thu ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ
Quốc hội
14.000đ
20.000đ
Quốc hội
17.500đ
25.000đ

Sách bán chạy

PGS.TS.Nguyễn Hiền Phương - TS.Đào Lệ Thu ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ
Quốc hội
14.000đ
20.000đ
Quốc hội
17.500đ
25.000đ

Sách đề xuất

PGS.TS.Nguyễn Hiền Phương - TS.Đào Lệ Thu ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ
Quốc hội
14.000đ
20.000đ
Quốc hội
17.500đ
25.000đ

Sách khác

PGS.TS. Trần Thị Thuý Lâm - TS. Đỗ Thị Dung ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ
TS. Nguyễn Thuý Hiền - ThS. Tạ Đình Tuyên ( Đồng chủ biên)
315.000đ
450.000đ
Quốc Hội
45.500đ
65.000đ
TS. Phạm Thị Hoa (Chủ biên )
69.300đ
99.000đ
Quốc Hội
28.000đ
40.000đ
TS. Nguyễn Thị Dung (Chủ biên)
196.000đ
280.000đ