-30%

Quốc Hội
Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm
17.500đ
25.000đ

-30%

Quốc Hội
Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm
17.500đ
25.000đ

Sách khuyến mãi

Quốc Hội
10.500đ
15.000đ
PGS.TS.Nguyễn Hiền Phương - TS.Đào Lệ Thu ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ
PGS.TS. Phạm Văn Tuyết - TS. Lê Kim Giang
87.500đ
125.000đ
Quốc Hội
12.600đ
18.000đ
PGS.TS. Trần Thị Thuý Lâm - TS. Đỗ Thị Dung ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ
Quốc hội
14.000đ
20.000đ

Sách bán chạy

Quốc Hội
10.500đ
15.000đ
PGS.TS.Nguyễn Hiền Phương - TS.Đào Lệ Thu ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ
PGS.TS. Phạm Văn Tuyết - TS. Lê Kim Giang
87.500đ
125.000đ
Quốc Hội
12.600đ
18.000đ
PGS.TS. Trần Thị Thuý Lâm - TS. Đỗ Thị Dung ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ
Quốc hội
14.000đ
20.000đ

Sách đề xuất

Quốc Hội
10.500đ
15.000đ
PGS.TS.Nguyễn Hiền Phương - TS.Đào Lệ Thu ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ
PGS.TS. Phạm Văn Tuyết - TS. Lê Kim Giang
87.500đ
125.000đ
Quốc Hội
12.600đ
18.000đ
PGS.TS. Trần Thị Thuý Lâm - TS. Đỗ Thị Dung ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ
Quốc hội
14.000đ
20.000đ

Sách khác