(1 đánh giá)
Click để đánh giá

-30%

PGS.TS. Trần Minh Tuấn
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự
245.000đ
350.000đ

-30%

PGS.TS. Trần Minh Tuấn
Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự
245.000đ
350.000đ

Sách khuyến mãi

Quốc hội
14.000đ
20.000đ
Quốc hội
17.500đ
25.000đ

Sách bán chạy

Quốc hội
14.000đ
20.000đ
Quốc hội
17.500đ
25.000đ

Sách đề xuất

Quốc hội
14.000đ
20.000đ
Quốc hội
17.500đ
25.000đ

Sách khác

TS. Phạm Thị Hoa (Chủ biên )
69.300đ
99.000đ
PGS.TS. Trần Thị Thuý Lâm - TS. Đỗ Thị Dung ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ