-30%

TS. Nguyễn Trí Tuệ - TS. Đỗ Đức Hồng Hà
Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017
315.000đ
450.000đ

-30%

TS. Nguyễn Trí Tuệ - TS. Đỗ Đức Hồng Hà
Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017
315.000đ
450.000đ

Sách khuyến mãi

PGS.TS.Nguyễn Hiền Phương - TS.Đào Lệ Thu ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ
Quốc hội
14.000đ
20.000đ
Quốc hội
17.500đ
25.000đ

Sách bán chạy

PGS.TS.Nguyễn Hiền Phương - TS.Đào Lệ Thu ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ
Quốc hội
14.000đ
20.000đ
Quốc hội
17.500đ
25.000đ

Sách đề xuất

PGS.TS.Nguyễn Hiền Phương - TS.Đào Lệ Thu ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ
Quốc hội
14.000đ
20.000đ
Quốc hội
17.500đ
25.000đ

Sách khác

Quốc Hội
28.000đ
40.000đ
PGS.TS. Trần Thị Thuý Lâm - TS. Đỗ Thị Dung ( Đồng chủ biên)
105.000đ
150.000đ