(1 đánh giá)
Click để đánh giá

-15%

Nhiều tác giả
Văn hóa ứng xử của cán bộ cấp cơ sở
65.450đ
77.000đ

-15%

Nhiều tác giả
Văn hóa ứng xử của cán bộ cấp cơ sở
65.450đ
77.000đ

Sách khuyến mãi

Phạm Ngọc Anh; Nguyễn Xuân Trung
76.500đ
90.000đ

Sách bán chạy

Phạm Ngọc Anh; Nguyễn Xuân Trung
76.500đ
90.000đ

Sách đề xuất

Phạm Ngọc Anh; Nguyễn Xuân Trung
76.500đ
90.000đ

Sách khác

TS. Nguyễn Anh Tuấn - TS Trần Thị Lâm Thi
144.500đ
170.000đ
Đảng Cộng sản Việt Nam
38.250đ
45.000đ
Viện Phương Đông
111.750đ
149.000đ
Quốc hội nước CHXHCNVN
15.300đ
18.000đ
Phạm Ngọc Anh; Nguyễn Xuân Trung
76.500đ
90.000đ