-25%

Nxb Chính trị quốc gia Sự Thật
Hồ Chí Minh toàn tập (Bộ 15 tập)
4.611.750đ
6.149.000đ

-20%

Ban Tuyên giáo Trung ương
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ( Tập 1, Tập 2)
120.800đ
151.000đ

Sách khuyến mãi

PGS.TS Đỗ Minh Khôi - ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiền - ThS Phạm Thị Phương Thảo
54.400đ
68.000đ
Nxb Chính trị quốc gia Sự Thật
4.611.750đ
6.149.000đ
GS.TS. Trình Quang Phú
148.800đ
186.000đ
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Viện lịch sử Đảng
401.600đ
502.000đ
Nhiều tác giả
166.400đ
208.000đ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chủ biên)
79.200đ
99.000đ
Ma Văn Kháng
56.000đ
70.000đ
Trần Mai Hạnh
368.000đ
460.000đ
Hữu Thọ
80.800đ
101.000đ

Sách bán chạy

Nxb Chính trị quốc gia Sự Thật
4.611.750đ
6.149.000đ
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Viện lịch sử Đảng
401.600đ
502.000đ
Kenneth S. Rogoff (Tuấn Trung dịch)
129.600đ
162.000đ
TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên) - ThS. Lê Nhật Bảo
108.000đ
120.000đ
PGS.TS. Bành Quốc Tuấn (Chủ biên) và ThS. Nguyễn Chí Thắng.
42.400đ
53.000đ

Sách đề xuất

Nxb Chính trị quốc gia Sự Thật
4.611.750đ
6.149.000đ
Nhiều tác giả
166.400đ
208.000đ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chủ biên)
79.200đ
99.000đ
Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành ( chủ biên), GS.TS. Fredmund Malick, TS. Nam Nguyễn
62.400đ
78.000đ
TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên) - ThS. Lê Nhật Bảo
108.000đ
120.000đ
PGS.TS. Bành Quốc Tuấn
128.000đ
160.000đ
TS. Trần Thăng Long (Chủ biên); PGS. TS Trần Thị Thùy Dương; Ths. Nguyễn Thị Vân Huyền; ThS. Hà Thị Hạnh
84.000đ
120.000đ
Luật gia Trương Hồng Quang, Nguyễn Bích Loan, Vũ Hữu Trường Điền
204.000đ
255.000đ

Sách khác

Bộ quốc PhòngViện lịch sử quân sự Việt Nam
273.000đ
390.000đ
PGS.TS Đỗ Minh Khôi - ThS. Huỳnh Thị Sinh Hiền - ThS Phạm Thị Phương Thảo
54.400đ
68.000đ
Nxb Chính trị quốc gia Sự Thật
4.611.750đ
6.149.000đ
GS.TS. Trình Quang Phú
148.800đ
186.000đ
Ma Văn Kháng
56.000đ
70.000đ