Philip Short
POL POT: MỔ XẺ MỘT CƠN ÁC MỘNG
306.000đ

-20%

Ban Tuyên giáo Trung ương
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ( Tập 1, Tập 2)
120.800đ
151.000đ

Sách khuyến mãi

Luật sư Phạm Thanh Hữu
56.800đ
71.000đ
TS. Lê Minh Toàn
116.000đ
145.000đ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
99.200đ
124.000đ

Sách bán chạy

Nxb Chính trị quốc gia Sự Thật
4.611.750đ
6.149.000đ
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Viện lịch sử Đảng
401.600đ
502.000đ
Kenneth S. Rogoff (Tuấn Trung dịch)
129.600đ
162.000đ
TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên) - ThS. Lê Nhật Bảo
108.000đ
120.000đ

Sách đề xuất

Luật sư Phạm Thanh Hữu
56.800đ
71.000đ
TS. Lê Minh Toàn
116.000đ
145.000đ
Nxb Chính trị quốc gia Sự Thật
4.611.750đ
6.149.000đ
Nhiều tác giả
166.400đ
208.000đ
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chủ biên)
79.200đ
99.000đ
TS. Phạm Hoài Huấn (Chủ biên) - ThS. Lê Nhật Bảo
108.000đ
120.000đ
PGS.TS. Bành Quốc Tuấn
128.000đ
160.000đ
TS. Trần Thăng Long (Chủ biên); PGS. TS Trần Thị Thùy Dương; Ths. Nguyễn Thị Vân Huyền; ThS. Hà Thị Hạnh
84.000đ
120.000đ

Sách khác

Luật sư Phạm Thanh Hữu
56.800đ
71.000đ
TS. Lê Minh Toàn
116.000đ
145.000đ
Bộ Công anViện chiến lược Công an
108.000đ
135.000đ