(1 đánh giá)
Click để đánh giá

-15%

Kathryn E. Stoner
Nước Nga hồi sinh - Sức mạnh và mục đích trong một trật tự toàn cầu mới
223.550đ
263.000đ

-20%

Ban Tuyên giáo Trung ương
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ( Tập 1, Tập 2)
120.800đ
151.000đ

Sách khuyến mãi

Nguyễn Thuỵ Kha
145.000đ
Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
220.000đ
Nguyễn Thị Thúy Liên
45.000đ
90.000đ
Tần Tiền Hồng; Người dịch: Phó Đức Dương, Nguyễn Trung Đức, Phạm Ngọc Hàm, Ngô Thị Mận
424.800đ
531.000đ
PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Đồng chủ biên)
160.650đ
189.000đ

Sách bán chạy

Nguyễn Thị Thúy Liên
45.000đ
90.000đ
Tần Tiền Hồng; Người dịch: Phó Đức Dương, Nguyễn Trung Đức, Phạm Ngọc Hàm, Ngô Thị Mận
424.800đ
531.000đ

Sách đề xuất

Nguyễn Thị Thúy Liên
45.000đ
90.000đ
Tần Tiền Hồng; Người dịch: Phó Đức Dương, Nguyễn Trung Đức, Phạm Ngọc Hàm, Ngô Thị Mận
424.800đ
531.000đ
PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (Đồng chủ biên)
160.650đ
189.000đ

Sách khác

Nguyễn Thuỵ Kha
145.000đ
Winston Ma; Biên dịch và Hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu, Nguyễn Duy Tuấn, Trịnh Lan Hương
220.000đ
PGS.TS. Lâm Quốc Tuấn, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
50.000đ
Đại học Quốc gia Hà Nội – GS.TS. Nguyễn Đăng Dung
198.900đ
234.000đ
PGS.TS. Nguyễn Văn Giang, PGS.TS. Đinh Ngọc Giang, TS. Nguyễn Ngọc Ánh
170.000đ
200.000đ
Klaus Schwab và Thierry Malleret
158.100đ
186.000đ