Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia Sự thật
Theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 3-4-2003 của Bộ Chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật xuất bản. Các mảng sách chính: - Kinh điển - Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Văn kiện - Xây dựng Đảng, Nhà nước - Kinh tế - Văn hóa, xã hội - Pháp luật - Những vấn đề quốc tế - Quốc phòng, an ninh, đối ngoại - Sách dành cho xã, phường, thị trấn - Các ấn phẩm khác  Website: http://nxbctqg.org.vn/ 
Xem chi tiết >>
Sách mới
Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - Hồi ký của một người còn sống (Sách tham khảo) Denise Affonco NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
92,000 78,200
(2)
Sách Lịch sử quân sự Việt Nam (14 tập) Viện lịch sử quân sự Việt Nam NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
3,121,000 3,121,000
(9)
Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh Đào Đình Tuấn NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
55,000 46,750
Sách Sự tích các Thành hoàng làng Thăng Long - Hà Nội PGS.TS. Đỗ Thị Hảo NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
198,000 168,300
(1)
Ba người khổng lồ trong kinh tế học: Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes Mark Skousen NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
100,000 85,000
Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của ý chí thống nhất tổ quốc và khát vọng hòa bình Ban tuyên giáo Trung Uơng,Bộ Quốc phòng,Thành ủy TP. HCM NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
720,000 612,000
Toàn quốc kháng chiến - ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử (19/12/1946-19/12/2016) Bộ quốc phòngBan tuyên giáo Trung ươngViện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
350,000 297,500
(1)
Các dân tộc ở Việt Nam - Bộ 6 tập Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Viện Dân tộc học, Vương Xuân Tình (Chủ biên) NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
2,314,000 1,966,900
Giải phóng Tiziano Terzani NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
195,000 165,750
Bất cân xứng thông tin trong đào tạo đại học tại Việt Nam TS. Phan Hồng Mai NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
93,000 79,050
Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam TS. Phan Thị Lan Hương NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
69,000 58,650
1 2 3 4 5
Sách nổi bật
Thư ký Bác Hồ kể chuyện Vũ Kỳ NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
103,000 87,550
Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (bìa mềm) Hội đồng TW NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
120,000 102,000
Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới (Trích Văn kiện Đảng) Đảng Cộng sản Việt Nam NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
0 0
Cha con tôi Đô đốc Elmo Zumwalt, JR, Đại úy hải quân Elmo Zumwalt III, cùng John Pekkanen NXB CTQG
74,000 62,900
1 2 3 4 5
Tin tức và sự kiện
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19
Sáng 06/4/2020, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng 40.000.000 đồng...
Tham gia Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều 02/02/2020, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ khai mạc Tuần lễ hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930...
Giới thiệu sách Đường lối quân sự của Đảng - Lịch sử hình thành, phát triển và nội dung cơ bản
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi Giới thiệu...