(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-5%

Trần Xuân Trí - Ninh Xuân Thao (dịch) Nguyễn Thị Hạnh - Dương Văn Quảng (hiệu đính và giới thiệu)
Hồ chí minh, cơ hội cuối cùng (hội nghị việt – pháp tại fontainebleau, tháng 7 năm 1946) (bìa mềm)
209.000đ
220.000đ