Nhà xuất bản Lao động
Xem chi tiết >>
Sách mới
Trường Sa những ước mơ xanh Nhiều tác giả NXB Lao Động
0 0
20 năm xây dựng và phát triển (1999-2019) Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Ban Quản lý Các dự án nông nghiệp NXB Lao Động
0 0
Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia: Công đoàn Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển 28/7/1929-28/7/2019 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh NXB Lao Động
0 0
Bác Hồ, tấm gương mẫu mực về sự giản dị Khánh Linh (Tuyển chọn) NXB Lao Động
0 0
Bác Hồ với người cao tuổi Phạm Việt Trung, Phạm Quốc Thành (Đồng chủ biên), Lưu Xuân Công, Cao văn Đan, Dương Minh Ngọc, Hoàng Trung Dũng, Tạ Thị Mỹ Linh, Võ Hoàng Anh NXB Lao Động
0 0
Giai cấp công nhân và người lao động học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh (Biên soạn) NXB Lao Động
0 0
Việt Nam đẹp nhất tên Người Khánh Linh (Tuyển chọn) NXB Lao Động
0 0
Chuyện kể từ làng Sen Chu Trọng Huyến NXB Lao Động
0 0
Tình cảm của Bác Hồ với giai cấp công nhân và người lao động Hoàng Thanh Dung (Biên soạn, tập hợp) NXB Lao Động
0 0
Thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh Khánh Linh (Tuyển chọn) NXB Lao Động
0 0
1 2 3
Sách nổi bật
5 năm xây dựng phát triển (1/4/2014-/4/2019) Quận ủy - HĐND - UBMT Tổ quốc quận Nam Từ Liêm NXB Lao Động
0 0
Trường Sa những ước mơ xanh Nhiều tác giả NXB Lao Động
0 0
Lịch sử Đảng bộ huyện Đức Thọ - Tập II (1975-2020) - TB có chỉnh lý, bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ NXB Lao Động
0 0
90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam Vũ Thiên Bình (Tuyển chọn, hệ thông) NXB Lao Động
0 0
Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia: Công đoàn Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển 28/7/1929-28/7/2019 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh NXB Lao Động
0 0
Giai cấp công nhân và người lao động học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Phan Thị Ánh Tuyết, Đặng Thị Mai Anh (Biên soạn) NXB Lao Động
0 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển PGS.TS Phạm Ngọc Anh, PGS.TS Bùi Đình Phong (Đồng chủ biên) NXB Lao Động
0 0
Quốc tổ Hùng Vương cội nguồn dân tộc Việt Nam Vũ Thiên Bình (Sưu tầm, tuyển chọn) NXB Lao Động
0 0
Bác Hồ với người cao tuổi Phạm Việt Trung, Phạm Quốc Thành (Đồng chủ biên), Lưu Xuân Công, Cao văn Đan, Dương Minh Ngọc, Hoàng Trung Dũng, Tạ Thị Mỹ Linh, Võ Hoàng Anh NXB Lao Động
0 0
Thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh Khánh Linh (Tuyển chọn) NXB Lao Động
0 0
Lịch sử Đảng bộ xã Diễn Kỷ (1945-2020) Ban Chấp hành Đảng bộ xã Diễn Kỷ NXB Lao Động
0 0
1 2 3
Tin tức và sự kiện