(1 đánh giá)
Click để đánh giá

-20%

Quốc hội
Luật phòng, chống ma túy
14.400đ
18.000đ

Sách khuyến mãi

PGS.TS Trần Quang Hiển
120.000đ
Trường Đại học Luật, Đại học Huế
250.000đ
Trường Đại học Luật, Đại học Huế PGS.TS. Đoàn Đức Lương (Chủ biên)
140.000đ

Sách khác

TS. Đinh Văn Minh - TS. Phạm Thị Huệ
64.000đ
80.000đ
Vũ Công Giao - Bùi Tiến Đạt - Nguyễn Thị Minh Hà
140.800đ
176.000đ
LS.TS. Lưu Tiến Dũng - TS. Đặng Thanh Hoa (Đồng chủ biên)
192.000đ
240.000đ