Vụ pháp chế và quản lý khoa học - Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
Giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ năm 2020
60.000đ
Vụ pháp chế và quản lý khoa học - Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
Giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ năm 2020
60.000đ

Sách khuyến mãi

Vụ pháp chế và quản lý khoa học - Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
60.000đ
Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
120.000đ
PGS.TS Nguyễn Hữu Chí ;TS. Nguyễn Văn Bình
220.000đ
Tòa án nhân dân tối cao
120.000đ
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
45.000đ

Sách bán chạy

Vụ pháp chế và quản lý khoa học - Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
60.000đ
Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
120.000đ
PGS.TS Nguyễn Hữu Chí ;TS. Nguyễn Văn Bình
220.000đ
Tòa án nhân dân tối cao
120.000đ
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
45.000đ

Sách đề xuất

Vụ pháp chế và quản lý khoa học - Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
60.000đ
Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
120.000đ
PGS.TS Nguyễn Hữu Chí ;TS. Nguyễn Văn Bình
220.000đ
Tòa án nhân dân tối cao
120.000đ
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
45.000đ

Sách khác

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Chủ biên)
332.500đ
PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Chủ biên)
200.000đ
TS. Nguyễn Văn Hiển,NCV. Trương Hồng Quang (chủ biên)
92.000đ
Nguyễn Thị Thanh Ngọc
45.000đ