(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-20%

Quốc hội
Luật phòng, chống ma túy
14.400đ
18.000đ
PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ
Bình luận khoa học Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) - Lý thuyết, thực định và thực tiễn
134.000đ

Sách khuyến mãi

TS. Đinh Văn Minh - TS. Phạm Thị Huệ
64.000đ
80.000đ
Vũ Công Giao - Bùi Tiến Đạt - Nguyễn Thị Minh Hà
140.800đ
176.000đ
LS.TS. Lưu Tiến Dũng - TS. Đặng Thanh Hoa (Đồng chủ biên)
192.000đ
240.000đ

Sách khác

Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên)
68.800đ
86.000đ
Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên)
52.800đ
66.000đ
TS. Cao Quốc Hoàng -TS. Nguyễn Đỗ Kiên
96.000đ
120.000đ
ThS. Quách Văn Dương
76.800đ
96.000đ