(4 đánh giá)
Click để đánh giá

-20%

Quốc hội
Luật phòng, chống ma túy
14.400đ
18.000đ

-20%

TS. Đinh Văn Minh - TS. Phạm Thị Huệ
Vấn đề tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam hiện nay
64.000đ
80.000đ

Sách khuyến mãi

TS. Đinh Văn Minh - TS. Phạm Thị Huệ
64.000đ
80.000đ
Vũ Công Giao - Bùi Tiến Đạt - Nguyễn Thị Minh Hà
140.800đ
176.000đ
LS.TS. Lưu Tiến Dũng - TS. Đặng Thanh Hoa (Đồng chủ biên)
192.000đ
240.000đ
LS.TS Phan Trung Hoài
160.000đ
200.000đ
Ts. Trương Hồng Hải - Ts. Nguyễn Xuân Trường
113.600đ
142.000đ

Sách khác

TS. Đinh Văn Minh - TS. Phạm Thị Huệ
64.000đ
80.000đ
Vũ Công Giao - Bùi Tiến Đạt - Nguyễn Thị Minh Hà
140.800đ
176.000đ
ThS. Quách Văn Dương
76.800đ
96.000đ