(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-20%

Quốc hội
Luật phòng, chống ma túy
14.400đ
18.000đ
PGS.TS. Đinh Dũng Sỹ
Bình luận khoa học Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) - Lý thuyết, thực định và thực tiễn
134.000đ

Sách khuyến mãi

Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên)
68.800đ
86.000đ
Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên)
52.800đ
66.000đ
TS. Cao Quốc Hoàng -TS. Nguyễn Đỗ Kiên
96.000đ
120.000đ
ThS. Quách Văn Dương
76.800đ
96.000đ
PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Chủ biên)
160.000đ
200.000đ
PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Chủ biên)
266.000đ
332.500đ
TS. Nguyễn Văn Hiển,NCV. Trương Hồng Quang (chủ biên)
73.600đ
92.000đ

Sách khác

Quốc hội
126.000đ
140.000đ