(4 đánh giá)
Click để đánh giá

-20%

Quốc hội
Luật phòng, chống ma túy
14.400đ
18.000đ

-20%

TS. Đinh Văn Minh - TS. Phạm Thị Huệ
Vấn đề tham nhũng trong khu vực tư ở Việt Nam hiện nay
64.000đ
80.000đ

Sách khuyến mãi

Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên)
68.800đ
86.000đ
Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên)
52.800đ
66.000đ
TS. Cao Quốc Hoàng -TS. Nguyễn Đỗ Kiên
96.000đ
120.000đ
ThS. Quách Văn Dương
76.800đ
96.000đ
PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Chủ biên)
160.000đ
200.000đ
PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Chủ biên)
266.000đ
332.500đ
TS. Nguyễn Văn Hiển,NCV. Trương Hồng Quang (chủ biên)
73.600đ
92.000đ

Sách khác

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Chủ biên)
160.000đ
200.000đ
Quốc hội
72.000đ
90.000đ
LS.TS Phan Trung Hoài
160.000đ
200.000đ
PGS.TS. Dương Tuyết Miên
140.000đ
175.000đ
LS.TS. Lưu Tiến Dũng - TS. Đặng Thanh Hoa (Đồng chủ biên)
192.000đ
240.000đ