(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-20%

Quốc hội
Luật phòng, chống ma túy
14.400đ
18.000đ
Quốc hội
Luật Đất đai (sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2025)
86.000đ

Sách khuyến mãi

PGS.TS Trần Quang Hiển
120.000đ
Trường Đại học Luật, Đại học Huế
250.000đ
Trường Đại học Luật, Đại học Huế PGS.TS. Đoàn Đức Lương (Chủ biên)
140.000đ

Sách khác

Trung tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (chủ biên)
68.800đ
86.000đ