(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-10%

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
Thiền tông Bản hạnh - Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm
495.000đ
550.000đ

-10%

Nhiều tác giả
Văn xuôi dân tộc và miền núi đầu thế kỷ XXI
360.000đ
400.000đ

Sách khuyến mãi

PGS.TS. Lê Văn Yên (Biên soạn)
70.200đ
78.000đ
Vương Thị Mín (Sưu tầm, biên dịch)
121.500đ
135.000đ
Nguyễn Thị Phượng (Biên soạn)
79.200đ
88.000đ
TS.BS. Ngũ Duy Nghĩa (Chủ biên) - ThS. Ngô Huy Tú
79.200đ
88.000đ
Vi Hồng Nhân - Lưu Minh Thư (Biên soạn)
128.700đ
143.000đ
Nguyễn Thị Phượng (Biên soạn)
99.000đ
110.000đ

Sách bán chạy

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
495.000đ
550.000đ
Thái Thành Vân - Phù Ninh
104.400đ
116.000đ
Nguyễn Hồng Minh (Biên soạn)
49.500đ
55.000đ
TS. Võ Quế, Nguyễn Hồng Minh (Biên soạn)
61.200đ
68.000đ
Đặng Hoành Loan
405.000đ
450.000đ
Tác giả: M.M. Bakhtin - Người dịch: Từ Thị Loan, Hiệu đính: Hoàng Ngọc Hiến
315.000đ
350.000đ

Sách đề xuất

Lê Dục Tôn
286.200đ
318.000đ
Trần Trung Việt (Biên soạn)
175.500đ
195.000đ
Nguyễn Hồng Minh (Biên soạn)
103.500đ
115.000đ
TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh (Biên soạn)
85.500đ
95.000đ

Sách khác

Vương Thị Mín (Sưu tầm, biên dịch)
121.500đ
135.000đ
Nguyễn Thị Phượng (Biên soạn)
79.200đ
88.000đ
TS.BS. Ngũ Duy Nghĩa (Chủ biên) - ThS. Ngô Huy Tú
79.200đ
88.000đ
Vi Hồng Nhân - Lưu Minh Thư (Biên soạn)
128.700đ
143.000đ
Nguyễn Thị Phượng (Biên soạn)
99.000đ
110.000đ