(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-10%

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
Thiền tông Bản hạnh - Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm
495.000đ
550.000đ

-10%

Vương Thị Mín (Sưu tầm, biên dịch)
Vè và câu đố dân tộc Thái
121.500đ
135.000đ

Sách khuyến mãi

Vương Thị Mín (Sưu tầm, biên dịch)
121.500đ
135.000đ
Nguyễn Thị Phượng (Biên soạn)
79.200đ
88.000đ
TS.BS. Ngũ Duy Nghĩa (Chủ biên) - ThS. Ngô Huy Tú
79.200đ
88.000đ
Vi Hồng Nhân - Lưu Minh Thư (Biên soạn)
128.700đ
143.000đ
Nguyễn Thị Phượng (Biên soạn)
99.000đ
110.000đ
Nguyễn Hồng Minh (Biên soạn)
103.500đ
115.000đ

Sách bán chạy

Sách đề xuất

Lê Dục Tôn
286.200đ
318.000đ
Trần Trung Việt (Biên soạn)
175.500đ
195.000đ
Nguyễn Hồng Minh (Biên soạn)
103.500đ
115.000đ
TS. Đỗ Xuân Lân - Nguyễn Hà Anh (Biên soạn)
85.500đ
95.000đ

Sách khác

Vương Thị Mín (Sưu tầm, biên dịch)
121.500đ
135.000đ
Nguyễn Thị Phượng (Biên soạn)
79.200đ
88.000đ
TS.BS. Ngũ Duy Nghĩa (Chủ biên) - ThS. Ngô Huy Tú
79.200đ
88.000đ
Vi Hồng Nhân - Lưu Minh Thư (Biên soạn)
128.700đ
143.000đ
Nguyễn Thị Phượng (Biên soạn)
99.000đ
110.000đ