(4 đánh giá)
Click để đánh giá
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
Thiền tông Bản hạnh - Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm
550.000đ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
Thiền tông Bản hạnh - Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm
550.000đ

Sách khuyến mãi

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
550.000đ
Tác giả: M.M. Bakhtin - Người dịch: Từ Thị Loan, Hiệu đính: Hoàng Ngọc Hiến
350.000đ
TS. Lê Thị Hiền- TS. Nguyễn Thanh Xuân- Phạm Danh Tiên (Biên soạn)
58.000đ

Sách bán chạy

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
550.000đ

Sách đề xuất

Sách khác

TS. Lê Thị Hiền- TS. Nguyễn Thanh Xuân- Phạm Danh Tiên (Biên soạn)
58.000đ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
550.000đ
Tác giả: M.M. Bakhtin - Người dịch: Từ Thị Loan, Hiệu đính: Hoàng Ngọc Hiến
350.000đ