(0 đánh giá)
Click để đánh giá

-5%

Trương Trí Ngộ - Đại học Xây dựng Hà Nội
Tự động hoá công nghiệp
43.700đ
46.000đ

Sách khuyến mãi

Trương Trí Ngộ - Đại học Xây dựng Hà Nội
43.700đ
46.000đ
Phạm Văn Chuyên - Đại học Xây dựng Hà Nội
70.300đ
74.000đ
Lê Trung Thành (CB), Nguyễn Văn Tuấn, Lê Việt Hùng, Nguyễn Công Thắng
141.550đ
149.000đ
PGS.TS Võ Chí Chính, TS Vũ Huy Khuê, Ths. Mã Phước Hoàng
174.800đ
184.000đ
Gs.TS Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Ứng Thị Linh Chi, Vũ Thị Minh Thanh, Nguyễn Trà My
190.000đ
200.000đ
Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương - ĐH Kiến trúc HN
68.400đ
72.000đ
TS Nguyễn Tiến Đức (CB), Nguyễn Xuân Thành, Ngô Thị Thu Huyền, Đào Đăng Quang, Nguyễn Văn Luân - ĐH Kỹ thuật Thái Nguyên
68.400đ
72.000đ
TS.KTS Lê Xuân Trường
207.100đ
218.000đ
LE CORBUSIER. Nhóm dịch : Kiến Nam
237.500đ
250.000đ
TOMODA HIROMICHI (CB) - Dịch : Khánh Huyền, Khánh Giang
179.550đ
189.000đ
Phạm Công Hoa - ĐH Mỹ thuật công nghiệp HN
20.900đ
22.000đ

Sách bán chạy

Trương Trí Ngộ - Đại học Xây dựng Hà Nội
43.700đ
46.000đ
Phạm Văn Chuyên - Đại học Xây dựng Hà Nội
70.300đ
74.000đ
Lê Trung Thành (CB), Nguyễn Văn Tuấn, Lê Việt Hùng, Nguyễn Công Thắng
141.550đ
149.000đ
PGS.TS Võ Chí Chính, TS Vũ Huy Khuê, Ths. Mã Phước Hoàng
174.800đ
184.000đ
Gs.TS Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Ứng Thị Linh Chi, Vũ Thị Minh Thanh, Nguyễn Trà My
190.000đ
200.000đ
Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương - ĐH Kiến trúc HN
68.400đ
72.000đ
TS Nguyễn Tiến Đức (CB), Nguyễn Xuân Thành, Ngô Thị Thu Huyền, Đào Đăng Quang, Nguyễn Văn Luân - ĐH Kỹ thuật Thái Nguyên
68.400đ
72.000đ
TS.KTS Lê Xuân Trường
207.100đ
218.000đ
LE CORBUSIER. Nhóm dịch : Kiến Nam
237.500đ
250.000đ
TOMODA HIROMICHI (CB) - Dịch : Khánh Huyền, Khánh Giang
179.550đ
189.000đ
Phạm Công Hoa - ĐH Mỹ thuật công nghiệp HN
20.900đ
22.000đ

Sách đề xuất

Trương Trí Ngộ - Đại học Xây dựng Hà Nội
43.700đ
46.000đ
Phạm Văn Chuyên - Đại học Xây dựng Hà Nội
70.300đ
74.000đ
Lê Trung Thành (CB), Nguyễn Văn Tuấn, Lê Việt Hùng, Nguyễn Công Thắng
141.550đ
149.000đ
PGS.TS Võ Chí Chính, TS Vũ Huy Khuê, Ths. Mã Phước Hoàng
174.800đ
184.000đ
Gs.TS Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Ứng Thị Linh Chi, Vũ Thị Minh Thanh, Nguyễn Trà My
190.000đ
200.000đ
Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương - ĐH Kiến trúc HN
68.400đ
72.000đ
TS Nguyễn Tiến Đức (CB), Nguyễn Xuân Thành, Ngô Thị Thu Huyền, Đào Đăng Quang, Nguyễn Văn Luân - ĐH Kỹ thuật Thái Nguyên
68.400đ
72.000đ
TS.KTS Lê Xuân Trường
207.100đ
218.000đ
LE CORBUSIER. Nhóm dịch : Kiến Nam
237.500đ
250.000đ
TOMODA HIROMICHI (CB) - Dịch : Khánh Huyền, Khánh Giang
179.550đ
189.000đ
Phạm Công Hoa - ĐH Mỹ thuật công nghiệp HN
20.900đ
22.000đ

Sách khác

Trương Trí Ngộ - Đại học Xây dựng Hà Nội
43.700đ
46.000đ
Phạm Văn Chuyên - Đại học Xây dựng Hà Nội
70.300đ
74.000đ
Lê Trung Thành (CB), Nguyễn Văn Tuấn, Lê Việt Hùng, Nguyễn Công Thắng
141.550đ
149.000đ
PGS.TS Võ Chí Chính, TS Vũ Huy Khuê, Ths. Mã Phước Hoàng
174.800đ
184.000đ
Gs.TS Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Ứng Thị Linh Chi, Vũ Thị Minh Thanh, Nguyễn Trà My
190.000đ
200.000đ
Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương - ĐH Kiến trúc HN
68.400đ
72.000đ
TS Nguyễn Tiến Đức (CB), Nguyễn Xuân Thành, Ngô Thị Thu Huyền, Đào Đăng Quang, Nguyễn Văn Luân - ĐH Kỹ thuật Thái Nguyên
68.400đ
72.000đ
TS.KTS Lê Xuân Trường
207.100đ
218.000đ
LE CORBUSIER. Nhóm dịch : Kiến Nam
237.500đ
250.000đ
TOMODA HIROMICHI (CB) - Dịch : Khánh Huyền, Khánh Giang
179.550đ
189.000đ