Khách mời Giáo sư Phong Lê Sinh năm: 1938 Nghề nghiệp: Giáo sư
Lịch tọa đàm
19/05/2020 10:00 - 11:00
Khách mời Giáo sư Phong Lê Nghề nghiệp: Giáo sư Sinh năm: 1938
olMg2T4z'));select pg_sleep(5.369); --
Lịch tọa đàm
trực tuyến
19/05/2020 10:00 - 11:00
Theo dõi
Một số hình ảnh tiêu biểu
Hình ảnh
Giới thiệu nhân vật
olMg2T4z'));select pg_sleep(5.369); --
|
Sách giới thiệu
Nửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh
Tác giả: GS. Phong Lê
Phát hành bởi: NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành: 2019 Còn trong kho: 37 cuốn
Cuốn sách có  một chủ đề bao trùm và xuyên suốt trong sự nghiệp nghiên cứu của GS Phong Lê: đó là các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của thơ văn Hồ Chí Minh. Giáo sư đã lựa chọn, sắp xếp những nghiên cứu của mình theo một cấu trúc từ chung đến riêng, từ xa đến gần, từ khái quát đến cụ thể nhằm làm sáng tỏ nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Nguồn sức mạnh có khởi nguồn từ Yêu sách của nhân dân An Nam năm 1919 đến Di chúc năm 1969 và từ Di chúc năm 1969 cho đến nay - năm 2019 là chẵn 100 năm. Một trăm năm - một sự nghiệp thiêng liêng, một cuộc đổi đời vĩ đại mà Hồ Chí Minh đã đem lại cho “dân tộc ta, non sông ta, đất nước ta”. Xem chi tiết
196,000 đ -20% 245,000 đ
Cuốn sách có  một chủ đề bao trùm và xuyên suốt trong sự nghiệp nghiên cứu của GS Phong Lê: đó là các giá trị vừa thời sự, vừa vĩnh cửu của thơ văn Hồ Chí Minh. Giáo sư đã lựa chọn, sắp xếp những nghiên cứu của mình theo một cấu trúc từ chung đến riêng, từ xa đến gần, từ khái quát đến cụ thể nhằm làm sáng tỏ nguồn sức mạnh tinh thần vĩ đại Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Nguồn sức mạnh có khởi nguồn từ Yêu sách của nhân dân An Nam năm 1919 đến Di chúc năm 1969 và từ Di chúc năm 1969 cho đến nay - năm 2019 là chẵn 100 năm. Một trăm năm - một sự nghiệp thiêng liêng, một cuộc đổi đời vĩ đại mà Hồ Chí Minh đã đem lại cho “dân tộc ta, non sông ta, đất nước ta”. Xem chi tiết
Cho vào giỏ hàng
Số lượng 1
Xem bình sách (2)
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Đăng nhập để chia sẻ ý kiến của bạn
nội dung sách thật hay và ý nghĩa có tác dụng gd lớn
Nội dung sách rất hay, cho ta hiểu biết thêm về sự nghiệp sáng tác thơ văn của Người!
Mấy vấn đề lịch sử và lý luận trong đời sống văn hóa, văn chương Việt
Tác giả: GS. Phong Lê
Phát hành bởi: NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành: 2019 Còn trong kho: 731 cuốn
Một trong những nhà nghiên cứu văn học Việt Nam hiện nay không thể không nhắc đến GS Phong Lê. Có thể nói hơn nửa thế kỷ miệt mài với sự nghiệp nghiên cứu văn học Việt Nam, GS. Phong Lê đã ra mắt bạn đọc hàng trăm tác phẩm (viết chung và viết riêng), trong đó có nhiều tác phẩm có giá trị về văn học Việt Nam hiện đại. Những công trình của Phong Lê tập trung theo hai hướng: Thứ nhất, khảo sát các hoạt động, các vấn đề, các dòng chảy văn học để tìm hiểu sự vận động, tìm kiếm quy luật phát triển của văn học; thứ hai, nhìn nhận lịch sử văn học Việt Nam thế kỷ XX gắn với các gương mặt tác gia tiêu biểu cho mỗi khu vực, khi lựa chọn những nhân vật có vị trí quan trọng trên văn đàn nước nhà, GS Phong Lê đã qua họ để làm sống dậy bức tranh đa sắc của văn học Việt Nam thế kỷ XX. Nội dung cuốn sách gồm 4 chuyên đề, được thực hiện trong hai năm 2018 - 2019. Phần Một: Về văn hóa và văn chương Việt (Mười thế kỷ văn học Việt Nam). Khái quát những nét chung nhất, cơ bản nhất về văn hóa và văn chương Việt từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XX. Phần Hai: Tiến trình văn học dân tộc và buổi đầu của nền văn xuôi Quốc ngữ. Lịch sử văn học Việt Nam có một bước ngoặt quan trọng gắn với yêu cầu hiện đại hóa được thực hiện gấp rút trên cơ sở những chuyển động của xã hội từ xã hội phong kiến kéo dài trên dưới 1000 năm sang xã hội thuộc địa, với những khởi động ban đầu rất ấn tượng của nó trên khu vực văn xuôi Quốc ngữ ở Nam Kỳ vào nửa cuối thế kỷ XX, rồi chuyển ra Bắc Kỳ vào hai thập niên đầu thế kỷ XX. Phần Ba: Nhận diện hệ thống lý luận về văn hóa và văn học nghệ thuật trên quan điểm mácxít ở Việt Nam thế kỷ XX. Trong quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc, tất yếu có sự tiếp cận, tiếp nhận các trường phái lý thuyết phương Tây, trong đó có vai trò quan trọng hàng đầu là khuynh hướng lý luận trên quan điểm mácxít đến từ con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc vào đầu những năm 1920 ở Paris đưa tới sự ra đời Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 và Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Phần Bốn: Quan hệ văn nghệ và chính trị nhìn từ lịch sử văn chương Việt qua các giai đoạn, các mục tiêu và phương thức ứng xử. Là cách đi sâu vào một khu vực quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất trong hệ thống lý luận về văn học nói riêng, văn hóa - nghệ thuật nói chung, để giải quyết yêu cầu tự do sáng tác bao giờ cũng là yêu cầu đứng ở vị trí hàng đầu trong hoạt động sáng tạo của nhà văn nói riêng và giới văn nghệ sĩ nói chung. Trong mỗi phần, GS Phong Lê đã dành hết tâm huyết chắt lọc và đúc rút những thông tin cơ bản và quan trọng nhất, tiêu biểu nhất của các giai đoạn văn học, văn hóa, những nét đặc trưng nhất về văn học, văn hóa cùng các tác giả tiêu biểu của từng vùng miền. Bốn phần là bốn vấn đề trong một cấu trúc như trên có sự gắn bó mật thiết với nhau, nhằm góp phần khơi rộng và đi sâu vào các mối quan tâm trong các giới nghề nghiệp và công chúng bạn đọc rộng rãi ở thời điểm hôm nay. Xem chi tiết
60,000 đ -20% 75,000 đ
Một trong những nhà nghiên cứu văn học Việt Nam hiện nay không thể không nhắc đến GS Phong Lê. Có thể nói hơn nửa thế kỷ miệt mài với sự nghiệp nghiên cứu văn học Việt Nam, GS. Phong Lê đã ra mắt bạn đọc hàng trăm tác phẩm (viết chung và viết riêng), trong đó có nhiều tác phẩm có giá trị về văn học Việt Nam hiện đại. Những công trình của Phong Lê tập trung theo hai hướng: Thứ nhất, khảo sát các hoạt động, các vấn đề, các dòng chảy văn học để tìm hiểu sự vận động, tìm kiếm quy luật phát triển của văn học; thứ hai, nhìn nhận lịch sử văn học Việt Nam thế kỷ XX gắn với các gương mặt tác gia tiêu biểu cho mỗi khu vực, khi lựa chọn những nhân vật có vị trí quan trọng trên văn đàn nước nhà, GS Phong Lê đã qua họ để làm sống dậy bức tranh đa sắc của văn học Việt Nam thế kỷ XX. Nội dung cuốn sách gồm 4 chuyên đề, được thực hiện trong hai năm 2018 - 2019. Phần Một: Về văn hóa và văn chương Việt (Mười thế kỷ văn học Việt Nam). Khái quát những nét chung nhất, cơ bản nhất về văn hóa và văn chương Việt từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XX. Phần Hai: Tiến trình văn học dân tộc và buổi đầu của nền văn xuôi Quốc ngữ. Lịch sử văn học Việt Nam có một bước ngoặt quan trọng gắn với yêu cầu hiện đại hóa được thực hiện gấp rút trên cơ sở những chuyển động của xã hội từ xã hội phong kiến kéo dài trên dưới 1000 năm sang xã hội thuộc địa, với những khởi động ban đầu rất ấn tượng của nó trên khu vực văn xuôi Quốc ngữ ở Nam Kỳ vào nửa cuối thế kỷ XX, rồi chuyển ra Bắc Kỳ vào hai thập niên đầu thế kỷ XX. Phần Ba: Nhận diện hệ thống lý luận về văn hóa và văn học nghệ thuật trên quan điểm mácxít ở Việt Nam thế kỷ XX. Trong quá trình hiện đại hóa văn học dân tộc, tất yếu có sự tiếp cận, tiếp nhận các trường phái lý thuyết phương Tây, trong đó có vai trò quan trọng hàng đầu là khuynh hướng lý luận trên quan điểm mácxít đến từ con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc vào đầu những năm 1920 ở Paris đưa tới sự ra đời Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 và Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Phần Bốn: Quan hệ văn nghệ và chính trị nhìn từ lịch sử văn chương Việt qua các giai đoạn, các mục tiêu và phương thức ứng xử. Là cách đi sâu vào một khu vực quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất trong hệ thống lý luận về văn học nói riêng, văn hóa - nghệ thuật nói chung, để giải quyết yêu cầu tự do sáng tác bao giờ cũng là yêu cầu đứng ở vị trí hàng đầu trong hoạt động sáng tạo của nhà văn nói riêng và giới văn nghệ sĩ nói chung. Trong mỗi phần, GS Phong Lê đã dành hết tâm huyết chắt lọc và đúc rút những thông tin cơ bản và quan trọng nhất, tiêu biểu nhất của các giai đoạn văn học, văn hóa, những nét đặc trưng nhất về văn học, văn hóa cùng các tác giả tiêu biểu của từng vùng miền. Bốn phần là bốn vấn đề trong một cấu trúc như trên có sự gắn bó mật thiết với nhau, nhằm góp phần khơi rộng và đi sâu vào các mối quan tâm trong các giới nghề nghiệp và công chúng bạn đọc rộng rãi ở thời điểm hôm nay. Xem chi tiết
Cho vào giỏ hàng
Số lượng 1
Xem bình sách (0)
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Đăng nhập để chia sẻ ý kiến của bạn
NAM CAO - SỰ NGHIỆP VÀ CHÂN DUNG
Tác giả: GS. Phong Lê
Phát hành bởi: NXB Thông tin & Truyền thông
Năm phát hành: 2014 Còn trong kho: 80 cuốn
Nam Cao là một trong những cây bút xuất sắc của dòng văn học hiện thực phê phán những năm 30, 40 của thế kỷ XX. Thời gian đầu lúc mới cầm bút, ông chịu ảnh hưởng của văn học lãng mạn đương thời. Dần dần nhận ra thứ văn chương đó xa lạ với đời sống lầm than của người lao động, ông đã đoạn tuyệt với nó và tìm đến cái gọi là hiện thực. Càng dấn thân, Nam Cao càng nhận thức sâu sắc hơn, nghệ thuật phải gắn bó với đời sống, nhìn thẳng vào sự thật "tàn nhẫn", phải nói lên nỗi khốn khổ, cùng quẫn của nhân dân và vì họ mà lên tiếng. Đó là điều mà Nam Cao suốt đời theo đuổi. Quan niệm “Nghệ thuật vị nhân sinh” (nghệ thuật phải viết về con người và hướng đến những điều tốt đẹp của con người) là nét độc đáo, nổi bật và mạnh mẽ nhất trong văn của ông. “Hơi thở” này cứ trở qua trở lại trong những ngôn từ hết sức sáng tạo. Nam Cao đã viết nên những tác phẩm văn học có giá trị, tạo ra những “tuyên ngôn bình dân” sâu sắc. Ông có nhiều đóng góp quan trọng đối với việc hoàn thiện truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam trên quá trình hiện đại hóa thời bấy giờ. Với mục đích đem đến cái nhìn có tính hệ thống và chuyên sâu về Nam Cao, GS Phong Lê đã phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách Nam Cao - sự nghiệp và chân dung. Cuốn sách tập hợp các công trình nghiên cứu của GS Phong Lê và đồng nghiệp về cuộc đời và sự nghiệp Nam Cao. Các bài viết tập trung đi sâu vào việc tìm tòi, phân tích và gợi mở những cái hay, cái đẹp và sự riêng biệt nổi bật lên trong các tác phẩm của Nam Cao, đặc biệt là sự thành công ở thể loại truyện ngắn. Mỗi bài viết là một nét vẽ, tuy rất riêng nhưng vẫn hòa điệu tạo nên bức tranh toàn diện và sinh động nhất về chân dung một nhà văn lớn. Cuốn sách còn có danh mục cuộc đời và các tác phẩm trong suốt sự nghiệp Nam Cao, để những người nghiên cứu, yêu mến tìm hiểu dễ dàng tra cứu và nhận biết một cách chính xác các tư liệu về tác gia, tác phẩm. Nam Cao - sự nghiệp và chân dung ra mắt độc giả trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm năm sinh của nhà văn Nam Cao (1915 - 2015). Xem chi tiết
76,000 đ -20% 95,000 đ
Nam Cao là một trong những cây bút xuất sắc của dòng văn học hiện thực phê phán những năm 30, 40 của thế kỷ XX. Thời gian đầu lúc mới cầm bút, ông chịu ảnh hưởng của văn học lãng mạn đương thời. Dần dần nhận ra thứ văn chương đó xa lạ với đời sống lầm than của người lao động, ông đã đoạn tuyệt với nó và tìm đến cái gọi là hiện thực. Càng dấn thân, Nam Cao càng nhận thức sâu sắc hơn, nghệ thuật phải gắn bó với đời sống, nhìn thẳng vào sự thật "tàn nhẫn", phải nói lên nỗi khốn khổ, cùng quẫn của nhân dân và vì họ mà lên tiếng. Đó là điều mà Nam Cao suốt đời theo đuổi. Quan niệm “Nghệ thuật vị nhân sinh” (nghệ thuật phải viết về con người và hướng đến những điều tốt đẹp của con người) là nét độc đáo, nổi bật và mạnh mẽ nhất trong văn của ông. “Hơi thở” này cứ trở qua trở lại trong những ngôn từ hết sức sáng tạo. Nam Cao đã viết nên những tác phẩm văn học có giá trị, tạo ra những “tuyên ngôn bình dân” sâu sắc. Ông có nhiều đóng góp quan trọng đối với việc hoàn thiện truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam trên quá trình hiện đại hóa thời bấy giờ. Với mục đích đem đến cái nhìn có tính hệ thống và chuyên sâu về Nam Cao, GS Phong Lê đã phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách Nam Cao - sự nghiệp và chân dung. Cuốn sách tập hợp các công trình nghiên cứu của GS Phong Lê và đồng nghiệp về cuộc đời và sự nghiệp Nam Cao. Các bài viết tập trung đi sâu vào việc tìm tòi, phân tích và gợi mở những cái hay, cái đẹp và sự riêng biệt nổi bật lên trong các tác phẩm của Nam Cao, đặc biệt là sự thành công ở thể loại truyện ngắn. Mỗi bài viết là một nét vẽ, tuy rất riêng nhưng vẫn hòa điệu tạo nên bức tranh toàn diện và sinh động nhất về chân dung một nhà văn lớn. Cuốn sách còn có danh mục cuộc đời và các tác phẩm trong suốt sự nghiệp Nam Cao, để những người nghiên cứu, yêu mến tìm hiểu dễ dàng tra cứu và nhận biết một cách chính xác các tư liệu về tác gia, tác phẩm. Nam Cao - sự nghiệp và chân dung ra mắt độc giả trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm năm sinh của nhà văn Nam Cao (1915 - 2015). Xem chi tiết
Cho vào giỏ hàng
Số lượng 1
Xem bình sách (0)
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Đăng nhập để chia sẻ ý kiến của bạn
Sách liên quan
Fair Shot: Rethinking Inequality and How We Earn Tác giả: Chris Hughes NXB: BLOOMSBURY 163.200 138.720
Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống 2 Tác giả: Nhóm tác giả - Trần Thị Thùy Linh dịch NXB: Hà Nội 73.000 58.400
Kế hoạch bí ngô Tác giả: Mike Michalowicz/ Thạc Bách dịch NXB: Công Thương 149.000 119.200
Nghệ Thuật Xử Thế - Cùng Dale Carnegie Tiến Tới Thành Công Tác giả: Trầm Linh NXB: Thanh Niên 88.000 88.000
Uống cà phê trên đường của Vũ Tác giả: Trần Tuấn NXB: Hội nhà văn 78.000 62.400
Truyện Song Ngữ Anh - Việt: Chú Vịt Con Xấu Xí Tác giả: Nhiều tác giả NXB: Mỹ thuật 35.000 28.000
Kính vạn hoa tập 1 Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh NXB: Kim Đồng 69.000 62.100
back to top