Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Tinh hoa văn chương Việt : Dứt tình
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 20 cuốn
Vũ Trọng Phụng là một nhà văn, nhà báo, một cây bút phóng sự với nhiều bài tiêu biểu. Năm 1930, ông có bài đăng trên Ngọ báo, nhưng lúc này tên tuổi ông chưa thực sự được chú ý trong giới văn học Việt Nam. Mãi đến 1931, vở kịnh Không một tiếng vang ra đời, thì mới bắt đầu gây được sự chú ý của bạn đọc. Năm 1934, Vũ Trọng Phụng có tiểu thuyết đầu tay "Dứt tình" (còn có tên khác là Bởi không duyên kiếp) đăng trên tờ Hải Phòng tuần báo. Với tiểu thuyết này, Vũ Trọng Phụng được khen là “ngòi bút tả chân thực đã khéo léo” ."Dứt tình" là cuốn tiểu thuyết mang tư tưởng định mệnh siêu hình. 
Giá: 39,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tinh hoa văn chương Việt : Dứt tình
Tác giả:  Vũ Trọng Phụng Loại sách: Văn học - Nghệ thuật
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Vũ Trọng Phụng
Còn trong kho : 20 cuốn
39,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Vũ Trọng Phụng là một nhà văn, nhà báo, một cây bút phóng sự với nhiều bài tiêu biểu. Năm 1930, ông có bài đăng trên Ngọ báo, nhưng lúc này tên tuổi ông chưa thực sự được chú ý trong giới văn học Việt Nam. Mãi đến 1931, vở kịnh Không một tiếng vang ra đời, thì mới bắt đầu gây được sự chú ý của bạn đọc. Năm 1934, Vũ Trọng Phụng có tiểu thuyết đầu tay "Dứt tình" (còn có tên khác là Bởi không duyên kiếp) đăng trên tờ Hải Phòng tuần báo. Với tiểu thuyết này, Vũ Trọng Phụng được khen là “ngòi bút tả chân thực đã khéo léo” ."Dứt tình" là cuốn tiểu thuyết mang tư tưởng định mệnh siêu hình. 
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top