Tác giả: Phạm Trung Tâm
25 nhà Vật lí nổi tiếng
Phát hành bởi : NXB ĐHQGHN
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 49 cuốn
Hi vọng rằng tấm gương say mê học tập, miệt mài nghiên cứu và thử nghiệm, dũng cảm bảo vệ chân lí của các nhà bác học; sẽ giúp chúng ta yêu thích vật lí hơn, chăm chỉ học tập vật lí hơn và giỏi vật lí hơn.
Mong rằng trong số các bạn đọc trẻ tuổi của cuốn sách này, rồi cũng sẽ có những bạn trở thành các Archimedes, Newton, Marie Curie, ... của Việt Nam. Đó chính là lúc mà "Đất nước ta được vẻ vang sánh vai cùng các cường quốc năm châu" như Bác Hồ mong ước, đấy các bạn ạ.
Giá: 48,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
25 nhà Vật lí nổi tiếng
Tác giả:  Phạm Trung Tâm Loại sách: Sách thiếu nhi
Phát hành bởi : NXB ĐHQGHN
Tác giả : Phạm Trung Tâm
Còn trong kho : 49 cuốn
48,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Hi vọng rằng tấm gương say mê học tập, miệt mài nghiên cứu và thử nghiệm, dũng cảm bảo vệ chân lí của các nhà bác học; sẽ giúp chúng ta yêu thích vật lí hơn, chăm chỉ học tập vật lí hơn và giỏi vật lí hơn.
Mong rằng trong số các bạn đọc trẻ tuổi của cuốn sách này, rồi cũng sẽ có những bạn trở thành các Archimedes, Newton, Marie Curie, ... của Việt Nam. Đó chính là lúc mà "Đất nước ta được vẻ vang sánh vai cùng các cường quốc năm châu" như Bác Hồ mong ước, đấy các bạn ạ.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top