Tác giả: Mai Xuân Vinh
Tư duy Logic Tìm tòi lời giải hệ phương trình
Phát hành bởi : NXB ĐHQGHN
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 96 cuốn
Tư duy Logic Tìm tòi lời giải Hệ Phương Trình tác giả Mai Xuân Vinh biên soạn gồm 3 chương:
Chương 1: Phương pháp giải hệ phương trình
Chương 2: Suy luận tìm lờ giải hệ phương trình bằng kỹ năng đặc biệt hóa
Chương 3: Hệ phương trình tổng hợp
Tư duy Logic Tìm tòi lời giải Hệ Phương Trình sẽ giúp các bạn thí sinh có cách tìm tòi sáng tạo giải nhtaosn bằng nhiều phương pháp khác nhau. Giúp các em nắm vững kiến thức chuyên sâu, kĩ năng giải hệ phương trình.
Giá: 189,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tư duy Logic Tìm tòi lời giải hệ phương trình
Tác giả:  Mai Xuân Vinh Loại sách: Sách giáo khoa và tham khảo
Phát hành bởi : NXB ĐHQGHN
Tác giả : Mai Xuân Vinh
Còn trong kho : 96 cuốn
189,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tư duy Logic Tìm tòi lời giải Hệ Phương Trình tác giả Mai Xuân Vinh biên soạn gồm 3 chương:
Chương 1: Phương pháp giải hệ phương trình
Chương 2: Suy luận tìm lờ giải hệ phương trình bằng kỹ năng đặc biệt hóa
Chương 3: Hệ phương trình tổng hợp
Tư duy Logic Tìm tòi lời giải Hệ Phương Trình sẽ giúp các bạn thí sinh có cách tìm tòi sáng tạo giải nhtaosn bằng nhiều phương pháp khác nhau. Giúp các em nắm vững kiến thức chuyên sâu, kĩ năng giải hệ phương trình.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top