Tác giả: Ngô Ngọc Khánh
3500 từ vựng tiếng Trung theo chủ đề
Phát hành bởi : NXB Đồng Nai
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 624 cuốn
3500 từ vựng tiếng Trung theo chủ đề:
Cuốn sách gồm 41 chủ đề từ vựng: Con người, căn hộ, âm nhạc, cảm xúc, bao bì, công cụ, công nghệ, đồ nội thất, đồ uống, đồ vật, động vật, động vật lớn, động vật nhỏ, giải trí, giáo dục, giao thông, kiến thức, môi trường, mua sắm, nghệ nghiệp, nghệ thuật, quần áo, rau, tài chính, tôn giáo, thành phố, thân thể, thể thao, thiên nhiên, thiết bị nhà bếp, thông tin liên lạc, thời gian, thời tiết, thuật ngữ trừu tượng, thực phẩm, thực vật, trái cây, văn phòng, vật liệu, xe hơi, y tế...
Sau khi tích l;ũy được từ vựng, mẫu câu, bạn sextuwj tin giao tiếp tốt Tiếng Trung một cách tuyệt vời như người bản ngữ
Giá: 69,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
3500 từ vựng tiếng Trung theo chủ đề
Tác giả:  Ngô Ngọc Khánh Loại sách: Sách ngoại ngữ
Phát hành bởi : NXB Đồng Nai
Tác giả : Ngô Ngọc Khánh
Còn trong kho : 624 cuốn
69,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
3500 từ vựng tiếng Trung theo chủ đề:
Cuốn sách gồm 41 chủ đề từ vựng: Con người, căn hộ, âm nhạc, cảm xúc, bao bì, công cụ, công nghệ, đồ nội thất, đồ uống, đồ vật, động vật, động vật lớn, động vật nhỏ, giải trí, giáo dục, giao thông, kiến thức, môi trường, mua sắm, nghệ nghiệp, nghệ thuật, quần áo, rau, tài chính, tôn giáo, thành phố, thân thể, thể thao, thiên nhiên, thiết bị nhà bếp, thông tin liên lạc, thời gian, thời tiết, thuật ngữ trừu tượng, thực phẩm, thực vật, trái cây, văn phòng, vật liệu, xe hơi, y tế...
Sau khi tích l;ũy được từ vựng, mẫu câu, bạn sextuwj tin giao tiếp tốt Tiếng Trung một cách tuyệt vời như người bản ngữ
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top