Tác giả: Khang Việt
Từ Điển Việt Hàn
Phát hành bởi : NXB Dân Trí
Năm phát hành : 2011 Còn trong kho : 608 cuốn
Từ Điển Việt Hàn cung cấp cho các bạn một vốn từ được dich sang tiếng Hàn giúp bạn tra cứu một cách hiệu quả và chính xác. Áp dụng vào các tình huống trong cuộc sống
Giá: 75,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Từ Điển Việt Hàn
Tác giả:  Khang Việt Loại sách: Từ điển - Ngoại ngữ
Phát hành bởi : NXB Dân Trí
Tác giả : Khang Việt
Còn trong kho : 608 cuốn
75,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Từ Điển Việt Hàn cung cấp cho các bạn một vốn từ được dich sang tiếng Hàn giúp bạn tra cứu một cách hiệu quả và chính xác. Áp dụng vào các tình huống trong cuộc sống
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top