Tác giả: Trịnh Minh Hiệp
Luyện tốc độ giải nhanh trắc nghiệm Lý - Hóa - Sinh
Phát hành bởi : NXB Thanh Hóa
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 120 cuốn
Luyện Tốc Độ Giải Nhanh Trắc Nghiệm Lý - Hóa -Sinh là cuốn sách mới nhất sắp phát hành. Cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc mới nhất của Bô Giáo Dục sẽ giúp các bạn học sinh làm quen và luyện tập tốt cho kì thi trung học phổ thông quốc gia.
Giá: 249,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Luyện tốc độ giải nhanh trắc nghiệm Lý - Hóa - Sinh
Tác giả:  Trịnh Minh Hiệp Loại sách: Sách giáo khoa và tham khảo
Phát hành bởi : NXB Thanh Hóa
Tác giả : Trịnh Minh Hiệp
Còn trong kho : 120 cuốn
249,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Luyện Tốc Độ Giải Nhanh Trắc Nghiệm Lý - Hóa -Sinh là cuốn sách mới nhất sắp phát hành. Cuốn sách được biên soạn theo cấu trúc mới nhất của Bô Giáo Dục sẽ giúp các bạn học sinh làm quen và luyện tập tốt cho kì thi trung học phổ thông quốc gia.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top