Tác giả: Hứa Lâm Phong
Rèn luyện kỹ năng giải quyết bài toán trắc nghiệm thực tế
Phát hành bởi : NXB Thanh Hóa
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 58 cuốn
Từ lâu, Toán học đã trở thành một công cụ đắc lực giúp con người khám phá thế giới và đồng thời cũng chính từ các nhu cầu của loài người trong việc mở mang tri thức, nâng cao đời sống tinh thần, phát triển kinh tế, xã hội,... đã tạo một nguồn động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển của Toán học đến ngày nay. Chính vì vậy, việc hiểu và vận dụng toán học vào cuộc sống là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, điều này vẫn còn rất hạn chế trọng dạy và học ở nhà trường phổ thông.
Xuất phát từ những nhu cầu đó, nhóm tác giả đã dày công biên soạn cuốn sách này nhằm mục đích hỗ trợ cho giáo viên và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phong phú, sinh động và đặc biệt đối với các em học sinh đang chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc Gia.
Cuốn sách được trình bày theo các chủ đề bám sát nội dung chương trình giáo khoa 12 cơ bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
Chương 1: Những ứng dụng của đạo hàm được viết bởi thầy Hứa Lâm Phong, phản biện là các Thầy còn lại trong nhóm tác giả biên soạn.
Chương 2: Những ứng dụng của hàm số mũ, hàm số logarit được viết bởi thầy Ninh Công Tuấn, phản biện là các thầy còn lại trong nhóm tác giả biên soạn.
Chương 3: Những ứng dụng của các khối hình trong không gian được viết bởi thầy Phạm Việt Duy Kha, phản biện là các thầy còn lại trong nhóm tác giả biên soạn.
Chương 4: Những ứng dụng của nguyên hàm, tích phân được viết bởi thầy Đinh Xuân Nhân, phản biện là các thầy còn lại trong nhóm tác giả biên soạn.
Về cấu trúc chung của từng chương, nhóm tác giả cố gắng trình bày thật khoa học theo các phần sau:
A. Tóm tắt lý thuyết và các kiến thức liên quan cần nhớ
B. Một số các bài toán thực tế tiêu biểu
C. Bài tập trắc nghiệm khách quan
D. Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm
Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Bài Toán Trắc Nghiệm Thực Tế là tài liệu tham khảo Giáo viên và học sinh ôn luyện kì thi THPT Quốc gia, giúp các em học sinh chinh phục các bài toán Hay - Lạ - Khó dựa theo 4 mức độ Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng - Vận dụng cao.
Giá: 199,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Rèn luyện kỹ năng giải quyết bài toán trắc nghiệm thực tế
Tác giả:  Hứa Lâm Phong Loại sách: Sách giáo khoa và tham khảo
Phát hành bởi : NXB Thanh Hóa
Tác giả : Hứa Lâm Phong
Còn trong kho : 58 cuốn
199,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Từ lâu, Toán học đã trở thành một công cụ đắc lực giúp con người khám phá thế giới và đồng thời cũng chính từ các nhu cầu của loài người trong việc mở mang tri thức, nâng cao đời sống tinh thần, phát triển kinh tế, xã hội,... đã tạo một nguồn động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển của Toán học đến ngày nay. Chính vì vậy, việc hiểu và vận dụng toán học vào cuộc sống là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, điều này vẫn còn rất hạn chế trọng dạy và học ở nhà trường phổ thông.
Xuất phát từ những nhu cầu đó, nhóm tác giả đã dày công biên soạn cuốn sách này nhằm mục đích hỗ trợ cho giáo viên và các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phong phú, sinh động và đặc biệt đối với các em học sinh đang chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc Gia.
Cuốn sách được trình bày theo các chủ đề bám sát nội dung chương trình giáo khoa 12 cơ bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
Chương 1: Những ứng dụng của đạo hàm được viết bởi thầy Hứa Lâm Phong, phản biện là các Thầy còn lại trong nhóm tác giả biên soạn.
Chương 2: Những ứng dụng của hàm số mũ, hàm số logarit được viết bởi thầy Ninh Công Tuấn, phản biện là các thầy còn lại trong nhóm tác giả biên soạn.
Chương 3: Những ứng dụng của các khối hình trong không gian được viết bởi thầy Phạm Việt Duy Kha, phản biện là các thầy còn lại trong nhóm tác giả biên soạn.
Chương 4: Những ứng dụng của nguyên hàm, tích phân được viết bởi thầy Đinh Xuân Nhân, phản biện là các thầy còn lại trong nhóm tác giả biên soạn.
Về cấu trúc chung của từng chương, nhóm tác giả cố gắng trình bày thật khoa học theo các phần sau:
A. Tóm tắt lý thuyết và các kiến thức liên quan cần nhớ
B. Một số các bài toán thực tế tiêu biểu
C. Bài tập trắc nghiệm khách quan
D. Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trắc nghiệm
Rèn Luyện Kỹ Năng Giải Quyết Bài Toán Trắc Nghiệm Thực Tế là tài liệu tham khảo Giáo viên và học sinh ôn luyện kì thi THPT Quốc gia, giúp các em học sinh chinh phục các bài toán Hay - Lạ - Khó dựa theo 4 mức độ Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng - Vận dụng cao.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

Rèn kỹ năng giải quyết tốt các bài toán
back to top