Tác giả: Hoài Thanh - Hoài Chân
Thi nhân Việt Nam 1932 - 1941
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 2 cuốn
Hơn nửa thế kỷ trước đây, phong trào Thơ mới đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền văn học trước Cách mạng tháng Tám của đất nước. Các thi sĩ của thuở ấy đã đem lại cho bạn đọc một tiếng nói mới, phản ánh khá trung thực tâm trạng của cả một lớp thanh niên tiểu tư sản trong cuộc sống có nhiều đau buồn, trăn trở và đôi khí bế tắc trước hiện trạng của đất nước thời bấy giờ. Với sự đổi mới mạnh mẽ của hình thức nghệ thuật. Thơ mới thực sự đã thu hút được sự chú ý của khá đông bạn đọc yêu thơ và đó cũng là một đóng góp có ý nghĩa vào sự phát triển của thể loại và chứng minh khả năng biểu đạt phong phú của tiếng Việt.
Giá: 99,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Thi nhân Việt Nam 1932 - 1941
Tác giả:  Hoài Thanh - Hoài Chân Loại sách: Truyện ngắn
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Hoài Thanh - Hoài Chân
Còn trong kho : 2 cuốn
99,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Hơn nửa thế kỷ trước đây, phong trào Thơ mới đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền văn học trước Cách mạng tháng Tám của đất nước. Các thi sĩ của thuở ấy đã đem lại cho bạn đọc một tiếng nói mới, phản ánh khá trung thực tâm trạng của cả một lớp thanh niên tiểu tư sản trong cuộc sống có nhiều đau buồn, trăn trở và đôi khí bế tắc trước hiện trạng của đất nước thời bấy giờ. Với sự đổi mới mạnh mẽ của hình thức nghệ thuật. Thơ mới thực sự đã thu hút được sự chú ý của khá đông bạn đọc yêu thơ và đó cũng là một đóng góp có ý nghĩa vào sự phát triển của thể loại và chứng minh khả năng biểu đạt phong phú của tiếng Việt.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top