Tác giả: Scott Allan (Nguyễn Đức Hòa dịch)
Làm chủ vận mệnh của bạn
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 30 cuốn
Bạn có cảm thấy không hài lòng với cách sống hiện tại của bản thân? Liệu số mệnh của bạn có phải là sống cuộc sống bình thường và bị kiểm soát bởi những hoàn cảnh nằm ngoài khả năng của bạn hay không? Có phải bạn muốn làm chủ cuộc sống của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Nếu vậy, Cuốn sách Làm chủ vận mệnh của bạn sẽ đem đến cách thức tốt nhất để giúp khám phá bạn là ai và bạn có những gì. Cuốn sách này sẽ giúp bạn khám phá những điều tuyệt vời bên trong bản thân bạn. Bạn sẽ học được cách chịu trách nhiệm và hướng các hành động của bạn để phục vụ cho bạn chứ không phải chống lại bạn. Và chúng ta sẽ thấy không phải hoàn cảnh hay điều kiện ngoại cảnh quyết định số phận của bạn mà chính là bạn. “Làm chủ vận mệnh của bạn” là cuốn sách tập trung vào việc hành động.
Giá: 85,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Làm chủ vận mệnh của bạn
Tác giả:  Scott Allan (Nguyễn Đức Hòa dịch)
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Tác giả : Scott Allan (Nguyễn Đức Hòa dịch)
Còn trong kho: 30 cuốn
85,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Bạn có cảm thấy không hài lòng với cách sống hiện tại của bản thân? Liệu số mệnh của bạn có phải là sống cuộc sống bình thường và bị kiểm soát bởi những hoàn cảnh nằm ngoài khả năng của bạn hay không? Có phải bạn muốn làm chủ cuộc sống của mình nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Nếu vậy, Cuốn sách Làm chủ vận mệnh của bạn sẽ đem đến cách thức tốt nhất để giúp khám phá bạn là ai và bạn có những gì. Cuốn sách này sẽ giúp bạn khám phá những điều tuyệt vời bên trong bản thân bạn. Bạn sẽ học được cách chịu trách nhiệm và hướng các hành động của bạn để phục vụ cho bạn chứ không phải chống lại bạn. Và chúng ta sẽ thấy không phải hoàn cảnh hay điều kiện ngoại cảnh quyết định số phận của bạn mà chính là bạn. “Làm chủ vận mệnh của bạn” là cuốn sách tập trung vào việc hành động.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn