Tác giả: Quốc Hội
Luật Thi Hành Án Hình Sự
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 200 cuốn
Nội dung cuốn sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản...
Giá: 50,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Luật Thi Hành Án Hình Sự
Tác giả:  Quốc Hội Loại sách: Pháp luật
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Tác giả : Quốc Hội
Còn trong kho : 200 cuốn
50,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung cuốn sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top