Tác giả: Hoa Văn Ngũ, Vũ Liêm Chính, Phạm Quang Dũng
Thang máy và thang cuốn
Phát hành bởi : NXB Khoa học và Kỹ thuật
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 14 cuốn
Cuốn sách “Thang máy và thang cuốn” trình bày các kiến thức cơ bản về thang máy. Là tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành cơ khí, kiến trúc, hệ thống kỹ thuật trong công trình. Có ích cho những người làm tư vấn, thiết kế, mua sắm thiết bị, những người làm việc trong ban QLDA, tư vấn giám sát lắp đặt tại hiện trường, các kiểm định viên, cán bộ quản lý và sử dụng, những người cung cấp hoặc có nhu cầu mua thang máy, thang cuốn và những người lắp đặt, bảo trì, sửa chữa. Cuốn sách này như một tài liệu phổ cập kiến thức cho những người quan tâm tới lĩnh vực thang máy và thang cuốn.
Giá: 186,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Thang máy và thang cuốn
Tác giả:  Hoa Văn Ngũ, Vũ Liêm Chính, Phạm Quang Dũng Loại sách: Khoa học công nghệ
Phát hành bởi : NXB Khoa học và Kỹ thuật
Tác giả : Hoa Văn Ngũ, Vũ Liêm Chính, Phạm Quang Dũng
Còn trong kho : 14 cuốn
186,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách “Thang máy và thang cuốn” trình bày các kiến thức cơ bản về thang máy. Là tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành cơ khí, kiến trúc, hệ thống kỹ thuật trong công trình. Có ích cho những người làm tư vấn, thiết kế, mua sắm thiết bị, những người làm việc trong ban QLDA, tư vấn giám sát lắp đặt tại hiện trường, các kiểm định viên, cán bộ quản lý và sử dụng, những người cung cấp hoặc có nhu cầu mua thang máy, thang cuốn và những người lắp đặt, bảo trì, sửa chữa. Cuốn sách này như một tài liệu phổ cập kiến thức cho những người quan tâm tới lĩnh vực thang máy và thang cuốn.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top