Tác giả: Nhiều tác giả
Квант
Phát hành bởi : NXB Росси́йская Федера́ция
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 1 cuốn
«Квант» — научно-популярный физико-математический журнал, рассчитанный на массового читателя. Материалы, накопленные в журнале за годы его существования, практически бесценны. Идею создания издания такой тематики высказал П.Л. Капица в 1964 году. Издается с 1970г.
Đây là tạp chí nguyên gốc tiếng Nga bộ năm 2019.
"Lượng tử" là một tạp chí khoa học và vật lý phổ biến được thiết kế cho người đọc nói chung. Các tài liệu tích lũy trong tạp chí qua nhiều năm tồn tại là gần như vô giá. Ý tưởng tạo ra một ấn phẩm của những chủ đề như vậy được thể hiện bởi P.L. Kapitsa năm 1964. Xuất bản từ năm 1970
Giá: 5,200,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Квант
Tác giả:  Nhiều tác giả
Phát hành bởi : NXB Росси́йская Федера́ция
Tác giả : Nhiều tác giả
Còn trong kho : 1 cuốn
5,200,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
«Квант» — научно-популярный физико-математический журнал, рассчитанный на массового читателя. Материалы, накопленные в журнале за годы его существования, практически бесценны. Идею создания издания такой тематики высказал П.Л. Капица в 1964 году. Издается с 1970г.
Đây là tạp chí nguyên gốc tiếng Nga bộ năm 2019.
"Lượng tử" là một tạp chí khoa học và vật lý phổ biến được thiết kế cho người đọc nói chung. Các tài liệu tích lũy trong tạp chí qua nhiều năm tồn tại là gần như vô giá. Ý tưởng tạo ra một ấn phẩm của những chủ đề như vậy được thể hiện bởi P.L. Kapitsa năm 1964. Xuất bản từ năm 1970
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top