Tác giả: Nhiều tác giả
Военная мысль
Phát hành bởi : NXB Росси́йская Федера́ция
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 1 cuốn
«Военная Мысль» — старейшее и основное военно-теоретическое издание Министерства обороны Российской Федерации. Свою историю оно ведет с 1858 г., когда по инициативе профессора Императорской военной академии Д.А. Милютина был основан журнал «Военный сборник». На его страницах отражались проблемы военной политики, военного искусства и другие вопросы военного дела.
Đây là tạp chí nguyên gốc tiếng Nga bộ năm 2019.
Tạp chí "Tư tưởng quân sự" là ấn phẩm lý thuyết quân sự lâu đời nhất và cơ bản nhất của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Nó bắt đầu từ năm 1858, theo sáng kiến ​​của giáo sư Học viện Quân sự Hoàng gia, D.A. Milyutin được thành lập tạp chí "Bộ sưu tập quân sự". Các trang tạp chí phản ánh các vấn đề về chính sách quân sự, nghệ thuật quân sự và các vấn đề khác của các vấn đề quân sự.
Giá: 3,600,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Военная мысль
Tác giả:  Nhiều tác giả
Phát hành bởi : NXB Росси́йская Федера́ция
Tác giả : Nhiều tác giả
Còn trong kho : 1 cuốn
3,600,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
«Военная Мысль» — старейшее и основное военно-теоретическое издание Министерства обороны Российской Федерации. Свою историю оно ведет с 1858 г., когда по инициативе профессора Императорской военной академии Д.А. Милютина был основан журнал «Военный сборник». На его страницах отражались проблемы военной политики, военного искусства и другие вопросы военного дела.
Đây là tạp chí nguyên gốc tiếng Nga bộ năm 2019.
Tạp chí "Tư tưởng quân sự" là ấn phẩm lý thuyết quân sự lâu đời nhất và cơ bản nhất của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Nó bắt đầu từ năm 1858, theo sáng kiến ​​của giáo sư Học viện Quân sự Hoàng gia, D.A. Milyutin được thành lập tạp chí "Bộ sưu tập quân sự". Các trang tạp chí phản ánh các vấn đề về chính sách quân sự, nghệ thuật quân sự và các vấn đề khác của các vấn đề quân sự.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top