Pediatric Injectable Drugs: The Teddy Bear Book
Phát hành bởi : NXB Amer Soc of Health System
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 1 cuốn
Đây là ấn phẩm nguyên tác tiếng Anh. Thuốc tiêm cho trẻ em: Sách gấu Teddy là một trong những tài nguyên đáng tin cậy và được công nhận nhất của ASHP dành riêng cho việc hướng dẫn sử dụng thuốc tiêm ở trẻ em. Trong hơn 20 năm, các dược sĩ, bác sĩ, y tá và các chuyên gia y tế khác đã dựa vào Sách gấu Teddy để cung cấp thông tin dựa trên nghiên cứu toàn diện nhất về việc quản lý thuốc tiêm cho trẻ em.
Giá: 2,670,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Pediatric Injectable Drugs: The Teddy Bear Book
Tác giả:   Stephanie J. Phelps, Tracy M. Hagemann, Kelley R. Lee, A. Jill Thompson
Phát hành bởi : NXB Amer Soc of Health System
Tác giả :  Stephanie J. Phelps, Tracy M. Hagemann, Kelley R. Lee, A. Jill Thompson
Còn trong kho : 1 cuốn
2,670,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Đây là ấn phẩm nguyên tác tiếng Anh. Thuốc tiêm cho trẻ em: Sách gấu Teddy là một trong những tài nguyên đáng tin cậy và được công nhận nhất của ASHP dành riêng cho việc hướng dẫn sử dụng thuốc tiêm ở trẻ em. Trong hơn 20 năm, các dược sĩ, bác sĩ, y tá và các chuyên gia y tế khác đã dựa vào Sách gấu Teddy để cung cấp thông tin dựa trên nghiên cứu toàn diện nhất về việc quản lý thuốc tiêm cho trẻ em.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top