Tác giả: Gregor Theeg, Seggej Vlasenko
Railway Signalling & Interlocking
Phát hành bởi : NXB Hestra-Verlag
Năm phát hành : Còn trong kho : 1 cuốn
Đây là ấn phẩm nguyên tác tiếng Anh. Cuốn sách này so sánh và tóm tắt các giải pháp khác nhau trong lĩnh vực báo hiệu đường sắt ở cấp độ quốc tế. Cách tiếp cận đặc biệt là nó không chỉ là một tập hợp các ví dụ, mà nó còn đưa ra một cái nhìn tổng quan về các cách tiếp cận khác nhau ở mức độ chung chung và tóm tắt các nguyên tắc cơ bản, và hiện tại là duy nhất về vấn đề này. Mục đích của nó là tăng sự hiểu biết của người đọc về các giải pháp ở các quốc gia khác ngoài chính quốc gia đó. Cuốn sách này dành cho các chuyên gia báo hiệu đường sắt cũng như sinh viên. Hơn 20 tác giả từ các trường đại học và từ thực tiễn từ các quốc gia khác nhau đã đóng góp kiến thức của họ cho cuốn sách này.
Giá: 1,800,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Railway Signalling & Interlocking
Tác giả:  Gregor Theeg, Seggej Vlasenko
Phát hành bởi : NXB Hestra-Verlag
Tác giả : Gregor Theeg, Seggej Vlasenko
Còn trong kho : 1 cuốn
1,800,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Đây là ấn phẩm nguyên tác tiếng Anh. Cuốn sách này so sánh và tóm tắt các giải pháp khác nhau trong lĩnh vực báo hiệu đường sắt ở cấp độ quốc tế. Cách tiếp cận đặc biệt là nó không chỉ là một tập hợp các ví dụ, mà nó còn đưa ra một cái nhìn tổng quan về các cách tiếp cận khác nhau ở mức độ chung chung và tóm tắt các nguyên tắc cơ bản, và hiện tại là duy nhất về vấn đề này. Mục đích của nó là tăng sự hiểu biết của người đọc về các giải pháp ở các quốc gia khác ngoài chính quốc gia đó. Cuốn sách này dành cho các chuyên gia báo hiệu đường sắt cũng như sinh viên. Hơn 20 tác giả từ các trường đại học và từ thực tiễn từ các quốc gia khác nhau đã đóng góp kiến thức của họ cho cuốn sách này.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top