Tác giả: Trần Công Diêu ( chủ biên)
Bộ Đề Minh Họa Luyện Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 100 cuốn
Nội dung cuốn sách hướng tới hai mục tiêu: đảm bảo yêu cầu cơ bản cho học sinh ôn luyeenjt hi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp các kiến thức phân hóa cao để học sinh ôn luyện thi xét tuyển Đại học, Cao đẳng. Cấu trúc gồm hai phần chính:
Phần 1: Hệ thống các đề thi tham khảo
Phần 2: Đáp án và hướng dẫn giải theo từng đề thi tham khảo.
Giá: 139,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Bộ Đề Minh Họa Luyện Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Toán
Tác giả:  Trần Công Diêu ( chủ biên) Loại sách: Sách giáo khoa và tham khảo
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Tác giả : Trần Công Diêu ( chủ biên)
Còn trong kho : 100 cuốn
139,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nội dung cuốn sách hướng tới hai mục tiêu: đảm bảo yêu cầu cơ bản cho học sinh ôn luyeenjt hi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp các kiến thức phân hóa cao để học sinh ôn luyện thi xét tuyển Đại học, Cao đẳng. Cấu trúc gồm hai phần chính:
Phần 1: Hệ thống các đề thi tham khảo
Phần 2: Đáp án và hướng dẫn giải theo từng đề thi tham khảo.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top