Tác giả: Nhóm Tri Thức Việt biên soạn
Các đại công thần trong lịch sử Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 97 cuốn
Đại công thần là những nhân vật kiệt xuất ở mỗi triều đại, những người mà thiếu họ, vương triều khó có thể tồn tại. Đó là những người không phải quân chủ nhưng có công lao to lớn đối với đất nước và được lịch sử lưu danh như những tấm gương đã cống hiến tất cả tài năng, sức lực cho sự phồn thịnh của quốc gia. Họ có ảnh huổng nhất định đối với mỗi giai đoạn lịch sử thông qua việc hoạch định triều chính, chỉ huy những cuộc chiến tranh giữ nước.
Hi vọng cuốn sách sẽ giúp độc giả hiểu biết thêm một số vĩ nhân, từ đó thêm tự hào về truyền thống yêu nước anh hùng của tổ tiên chúng ta.
Giá: 36,400 đ -30%
52,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Các đại công thần trong lịch sử Việt Nam
Tác giả:  Nhóm Tri Thức Việt biên soạn Loại sách: Lịch sử Việt Nam
Phát hành bởi : NXB Lao Động
Tác giả : Nhóm Tri Thức Việt biên soạn
Còn trong kho : 97 cuốn
36,400 đ -30%
52,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Đại công thần là những nhân vật kiệt xuất ở mỗi triều đại, những người mà thiếu họ, vương triều khó có thể tồn tại. Đó là những người không phải quân chủ nhưng có công lao to lớn đối với đất nước và được lịch sử lưu danh như những tấm gương đã cống hiến tất cả tài năng, sức lực cho sự phồn thịnh của quốc gia. Họ có ảnh huổng nhất định đối với mỗi giai đoạn lịch sử thông qua việc hoạch định triều chính, chỉ huy những cuộc chiến tranh giữ nước.
Hi vọng cuốn sách sẽ giúp độc giả hiểu biết thêm một số vĩ nhân, từ đó thêm tự hào về truyền thống yêu nước anh hùng của tổ tiên chúng ta.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top