Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Số đỏ
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 90 cuốn
Vũ Trọng Phụng được tôn vinh là “Ông vua phóng sự đất Bắc”. Tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng được đánh giá là kiệt tác văn chương có một không hai trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Số đỏ được đăng tải nhiều kì trên “Hà Nội báo” năm 1936, in thành sách năm 1938. Nó là cuốn tiểu thuyết trào phúng, độc đáo, hấp dẫn của Vũ Trọng Phụng, là tiếng nói căm hờn khinh bỉ cái xã hội thực dân phong kiến tư sản hết sức tàn bạo, thối nát.
Giá: 50,400 đ -30%
72,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Số đỏ
Tác giả:  Vũ Trọng Phụng Loại sách: Văn học - Nghệ thuật
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Vũ Trọng Phụng
Còn trong kho : 90 cuốn
50,400 đ -30%
72,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Vũ Trọng Phụng được tôn vinh là “Ông vua phóng sự đất Bắc”. Tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng được đánh giá là kiệt tác văn chương có một không hai trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Số đỏ được đăng tải nhiều kì trên “Hà Nội báo” năm 1936, in thành sách năm 1938. Nó là cuốn tiểu thuyết trào phúng, độc đáo, hấp dẫn của Vũ Trọng Phụng, là tiếng nói căm hờn khinh bỉ cái xã hội thực dân phong kiến tư sản hết sức tàn bạo, thối nát.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top