Tác giả: Hồng Thanh - Nguyễn Thị Vi Khanh
Câu chuyện nhỏ - Bài học lớn
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2020 Còn trong kho : 99 cuốn
Mỗi câu chuyện đơn giản cũng có thể mang đến cho chúng ta những bài học sâu sắc trong cuộc sống. Câu chuyện nhỏ - Bài học lớn là cuốn sách giúp bạn bồi dưỡng những phẩm chất không thể thiếu như: sự thành thật và lòng dũng cảm, sự nỗ lực và tự tin, sự lạc quan và tính kiên cường... Bỏ qua những triết lý giáo điều, những lý luận khô khan, mỗi câu chuyện là những bài học đạo đức giúp độc giả hấp thụ một cách tự nhiên nhất, hiệu quả nhất...
Giá: 48,300 đ -30%
69,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Câu chuyện nhỏ - Bài học lớn
Tác giả:  Hồng Thanh - Nguyễn Thị Vi Khanh Loại sách: Phát triển bản thân
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Hồng Thanh - Nguyễn Thị Vi Khanh
Còn trong kho : 99 cuốn
48,300 đ -30%
69,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Mỗi câu chuyện đơn giản cũng có thể mang đến cho chúng ta những bài học sâu sắc trong cuộc sống. Câu chuyện nhỏ - Bài học lớn là cuốn sách giúp bạn bồi dưỡng những phẩm chất không thể thiếu như: sự thành thật và lòng dũng cảm, sự nỗ lực và tự tin, sự lạc quan và tính kiên cường... Bỏ qua những triết lý giáo điều, những lý luận khô khan, mỗi câu chuyện là những bài học đạo đức giúp độc giả hấp thụ một cách tự nhiên nhất, hiệu quả nhất...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top