Tác giả: Bùi Thị Thiên Thai
Câu chuyện nhỏ - Đạo lý lớn
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 95 cuốn
Mỗi câu chuyện đơn giản cũng có thể mang đến cho chúng ta những bài học sâu sắc trong cuộc sống. Câu chuyện nhỏ - Đạo lý lớn dùng phương thức đơn giản nhất để mang đến cho độc giả vô vàn triết lý, khiến độc giả có thể vất bỏ những lý luận dài dòng khó hiểu, trực tiếp vào phần cốt lõi và ngộ ra những điều tinh túy. Những câu chuyện tuyển chọn trong tập sách này đều là kinh điển nhất, sâu sắc nhất và có phạm vi ứng dụng rộng rãi nhất...
Giá: 47,600 đ -30%
68,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Câu chuyện nhỏ - Đạo lý lớn
Tác giả:  Bùi Thị Thiên Thai Loại sách: Phát triển bản thân
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Bùi Thị Thiên Thai
Còn trong kho : 95 cuốn
47,600 đ -30%
68,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Mỗi câu chuyện đơn giản cũng có thể mang đến cho chúng ta những bài học sâu sắc trong cuộc sống. Câu chuyện nhỏ - Đạo lý lớn dùng phương thức đơn giản nhất để mang đến cho độc giả vô vàn triết lý, khiến độc giả có thể vất bỏ những lý luận dài dòng khó hiểu, trực tiếp vào phần cốt lõi và ngộ ra những điều tinh túy. Những câu chuyện tuyển chọn trong tập sách này đều là kinh điển nhất, sâu sắc nhất và có phạm vi ứng dụng rộng rãi nhất...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top