Tác giả: Dương Vũ
Thái Độ Quyết Định Thành Công
Phát hành bởi : NXB Văn học
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 96 cuốn
Đây là một cuốn sách hay nổi bật về phát triển bản thân.
Nếu nói rằng xuất thân và quá trình học tập là những nấc thang để tiến tới thành công, thì thái độ chính là cỗ xe đưa bạn tiến tới thành công nhanh nhất. Vì xuất thân cũng như quá trình học tập một khi đã hình thành, thì rất khó thay đổi. Còn thái độ thì khác, nó có thể phụ thuộc và bản thân mình. Bạn có thể bước lên đỉnh cao thành công hay không, là quyết định vào thái độ của bạn đối với đỉnh cao ấy. Hãy nhớ rằng, chân của bạn luôn luôn cao hơn núi. Có một nhà hiền triết Ấn Độ sau khi vất vả tu luyện trên núi tuyết cao hàng nghìn mét, ông đã hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống, bài học cuối cùng ông rút ra là: "Thái độ của bạn chính là chủ nhân đích thực của bạn!"
Giá: 45,000 đ -40%
75,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Thái Độ Quyết Định Thành Công
Tác giả:  Dương Vũ Loại sách: Phát triển bản thân
Phát hành bởi : NXB Văn học
Tác giả : Dương Vũ
Còn trong kho : 96 cuốn
45,000 đ -40%
75,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Đây là một cuốn sách hay nổi bật về phát triển bản thân.
Nếu nói rằng xuất thân và quá trình học tập là những nấc thang để tiến tới thành công, thì thái độ chính là cỗ xe đưa bạn tiến tới thành công nhanh nhất. Vì xuất thân cũng như quá trình học tập một khi đã hình thành, thì rất khó thay đổi. Còn thái độ thì khác, nó có thể phụ thuộc và bản thân mình. Bạn có thể bước lên đỉnh cao thành công hay không, là quyết định vào thái độ của bạn đối với đỉnh cao ấy. Hãy nhớ rằng, chân của bạn luôn luôn cao hơn núi. Có một nhà hiền triết Ấn Độ sau khi vất vả tu luyện trên núi tuyết cao hàng nghìn mét, ông đã hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống, bài học cuối cùng ông rút ra là: "Thái độ của bạn chính là chủ nhân đích thực của bạn!"
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top