Tác giả: Lý Kiện Lâm
Ai Hiểu Khách Hàng Người Đó Bán Được Hàng
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Năm phát hành : 2017 Còn trong kho : 80 cuốn
Có thể bạn là một người bán hàng với tài ăn nói khéo léo. Có thể là bạn là một nhân viên với kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, bạn còn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ để giới thiệu cho khách hàng về những điểm hay, điểm mạnh của sản phẩm, về đ
Giá: 64,800 đ -20%
81,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Ai Hiểu Khách Hàng Người Đó Bán Được Hàng
Tác giả:  Lý Kiện Lâm Loại sách: Sách chuyên ngành
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Tác giả : Lý Kiện Lâm
Còn trong kho : 80 cuốn
64,800 đ -20%
81,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Có thể bạn là một người bán hàng với tài ăn nói khéo léo. Có thể là bạn là một nhân viên với kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, bạn còn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ để giới thiệu cho khách hàng về những điểm hay, điểm mạnh của sản phẩm, về đ
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top