Tác giả: Hidenobu Senga
Giá Trong Chiến Lược Kinh Doanh - Đắt Mà Bán Chạy, Rẻ Mà Có Lãi
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Năm phát hành : 2018 Còn trong kho : 97 cuốn
Giá cả là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định xem người tiêu dùng có mua sản phẩm của mình hay không? Nhưng giá cả thế nào mới đúng, khuyến mãi thế nào cho chính xác, cuộc chiến giá cả trên thương trường chưa bao giờ kết thúc. Có kiến thức nền
Giá: 60,000 đ -20%
75,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Giá Trong Chiến Lược Kinh Doanh - Đắt Mà Bán Chạy, Rẻ Mà Có Lãi
Tác giả:  Hidenobu Senga Loại sách: Sách chuyên ngành
Phát hành bởi : NXB Thanh Niên
Tác giả : Hidenobu Senga
Còn trong kho : 97 cuốn
60,000 đ -20%
75,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Giá cả là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định xem người tiêu dùng có mua sản phẩm của mình hay không? Nhưng giá cả thế nào mới đúng, khuyến mãi thế nào cho chính xác, cuộc chiến giá cả trên thương trường chưa bao giờ kết thúc. Có kiến thức nền
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top