Tác giả: Nguyễn Quốc Vương
Mùi của cố hương, Tái bản 2019
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 49 cuốn
Cuốn sách tập hợp các bài viết của tác giả Nguyễn Quốc Vương về những kỉ niệm thời thơ ấu ở làng, những niềm vui, nỗi buồn, những trải nghiệm khác nhau ở cố hương. Có thể đó là trải nghiệm của riêng tác giả mà đó cũng có thể là trải nghiệm chung của rất nhiều người, những người có tuổi thơ ở làng quê nhưng sau đó lại phiêu dạt nơi thành phố.
Giá: 51,000 đ -15%
60,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Mùi của cố hương, Tái bản 2019
Tác giả:  Nguyễn Quốc Vương Loại sách: Văn học - Nghệ thuật
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Tác giả : Nguyễn Quốc Vương
Còn trong kho : 49 cuốn
51,000 đ -15%
60,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách tập hợp các bài viết của tác giả Nguyễn Quốc Vương về những kỉ niệm thời thơ ấu ở làng, những niềm vui, nỗi buồn, những trải nghiệm khác nhau ở cố hương. Có thể đó là trải nghiệm của riêng tác giả mà đó cũng có thể là trải nghiệm chung của rất nhiều người, những người có tuổi thơ ở làng quê nhưng sau đó lại phiêu dạt nơi thành phố.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top