Tác giả: Nguyễn Một
Đất trời vần vũ
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 49 cuốn
Là 1 trong rất ít tiểu thuyết viết về Thiên chúa giáo ở Việt Nam, nhưng lồng trong đức tin Thiên chúa là câu chuyện về một vùng đất thiêng từ thời cổ sử lập đất đến thời hiện đại. Biểu tượng xuyên suốt những câu chuyện chồng chéo “xuyên không” là lưỡi dao thiêng ở vùng đất tên Cù lao Dao. Câu chuyện được kể bám theo biểu tượng đó. Những đau khổ của nhân loại trong con mắt của tác giả có vẻ như sẽ còn nối dài mãi với những sắc diện khác nhau, chỉ có tình yêu cứu rỗi và giúp con người lấy lại được đức tin về cuộc đời.
Giá: 88,400 đ -15%
104,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đất trời vần vũ
Tác giả:  Nguyễn Một Loại sách: Văn học - Nghệ thuật
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Tác giả : Nguyễn Một
Còn trong kho : 49 cuốn
88,400 đ -15%
104,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Là 1 trong rất ít tiểu thuyết viết về Thiên chúa giáo ở Việt Nam, nhưng lồng trong đức tin Thiên chúa là câu chuyện về một vùng đất thiêng từ thời cổ sử lập đất đến thời hiện đại. Biểu tượng xuyên suốt những câu chuyện chồng chéo “xuyên không” là lưỡi dao thiêng ở vùng đất tên Cù lao Dao. Câu chuyện được kể bám theo biểu tượng đó. Những đau khổ của nhân loại trong con mắt của tác giả có vẻ như sẽ còn nối dài mãi với những sắc diện khác nhau, chỉ có tình yêu cứu rỗi và giúp con người lấy lại được đức tin về cuộc đời.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top