Tác giả: Michael SieBen
Bạn thân
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 50 cuốn
Bạn thân lấy tên từ một địa điểm hoạt động bí mật của ba người bạn – một túp lều vắng ở rìa khu định cư. Kris, Josie và Yuri, nói chuyện, hút thuốc và ngắm trời sao. Nhưng rồi một ngày, hàng xóm của Josie bỗng biến mất, và cả ba vai thám tử, tìm hiểu sự vụ xung quanh việc mất tích này.
Giá: 66,300 đ -15%
78,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Bạn thân
Tác giả:  Michael SieBen Loại sách: Văn học - Nghệ thuật
Phát hành bởi : NXB Phụ Nữ
Tác giả : Michael SieBen
Còn trong kho : 50 cuốn
66,300 đ -15%
78,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Bạn thân lấy tên từ một địa điểm hoạt động bí mật của ba người bạn – một túp lều vắng ở rìa khu định cư. Kris, Josie và Yuri, nói chuyện, hút thuốc và ngắm trời sao. Nhưng rồi một ngày, hàng xóm của Josie bỗng biến mất, và cả ba vai thám tử, tìm hiểu sự vụ xung quanh việc mất tích này.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top