Tác giả: Victor Hugo
Những Người Khốn Khổ (Bộ 5 Tập)
(Xem đánh giá)
Phát hành bởi : NXB Văn Học
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 44 cuốn
"Từ xa xưa người ta đã đánh giá ý nghĩa vai trò của sách trong đời sống xã hội xã hội. Chúng ta chưa làm tốt thì xem lại nghĩ lại để làm cho nó tốt hơn, chúng ta lớn lên, sách giúp chúng ta xây dựng nhân cách, tình cảm con người, thời của tôi thiếu sách không có nhiều sách như bây giờ, có được một quyển sách thì truyền tay nhau đọc cho nát. Lớn lên có các tác phẩm văn học Nga, Xô Viết chính điều đó hun đúc tình cảm của một lớp người, những người khốn khổ, từng số phận con người, hoàn cảnh, hình thành suy nghĩ nhận thức. Tác phẩm của Nga, bà thơ của Nga truyện chết chóc lâm li tăng thêm sức mạnh kinh khủng . Giai đoạn nào sách cũng hun đúc tình cảm xây dựng nên nhân cách, lối sống của con người.
"Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng. Chẳng bằng kinh sử một vài pho."

Có những giá trị mãi mãi ví như ông Lê Quý Đôn có nói:
"Trong bụng không có được ba vạn quyển sách, trong mắt không có được núi sông kỳ lạ của thiên hạ thì chưa chắc đã làm được văn."
"Đọc sách không cần nhiều, đọc một chữ đem áp dụng làm việc được một chữ, thế là được."

Dẫu có bảng vàng nhưng không bằng kho sách vì đó là kho báu tri thức của nhân loại trong
bụng không có 3000 sách trong mắt không có núi sông của thiên hạ
Đọc sách không cần nhiều, đọc một chữ đem ra làm việc một chữ là được rồi.
Bác Hồ: Bác rất cụ thể “bất luận làm một việc gì cũng cần đọc sách, đọc sách để không mù chữ lại người đọc chuyên môn, người đọc quản lý lãnh đạo tốt hơn. Đọc sách lấy hết kiến thức ra áp dụng một chữ là tốt lắm rồi.
-    Còn về Ý nghĩa sách trong đời sống? Thì sách cực kỳ cực kỳ có ý nghĩa. Có một số anh hỏi tôi là: Văn hoá đọc bây giờ có đang có giảm sút hay không? Hình như không bằng ngày xưa? Tôi trả lời rằng:
Nếu nói văn hoá đọc nhạt đi là không đúng, phương thức đọc cũ giảm phương thức đọc mới nhiều hơn, đọc sách online. Lối sống bây giờ khác rồi, công nghệ giúp người người ta đọc bằng nhiều cách, có rất nhiều thay đổi  về phương pháp đọc nhưng văn hoá đọc không thay đổi"

Sau đây là một vài giới thiệu về tác phẩm "Những người khốn khổ":

Những Người Khốn Khổ (Trọn Bộ 5 Tập)

"Khi pháp luật và phong hóa còn đày đọa con người, còn dựng nên những địa ngục giữa xã hội văn minh và đem một thứ định mệnh nhân tạo chồng thêm lên thiên mệnh; khi ba vấn đề lớn của thời đại là sự sa đọa của đàn ông vì bán sức lao động, sự trụy lạc của đàn bà vì đói khát, sự cằn cỗi của trẻ nhỏ vì tối tăm, chưa được giải quyết; khi ở một số nơi đời sống còn ngạt thở; nói khác đi, và trên quan điểm rộng hơn, khi trên mặt đất, dốt nát và đói khổ còn tồn tại, thì những cuốn sách như loại này còn có thể có ích.”

(Hauteville House, ngày 1-1-1862- Victor Hugo)
Đóng góp Quỹ hỗ trợ chống dịch Covid19 3%
Giá: 296,250 đ -25%
395,000 đ Giảm đồng giá 25% tất cả sách Miễn phí vận chuyển mọi đơn hàng là Sách
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Những Người Khốn Khổ (Bộ 5 Tập)
Tác giả:  Victor Hugo
Phát hành bởi : NXB Văn Học
Tác giả : Victor Hugo
Còn trong kho: 44 cuốn
296,250 đ -25%
395,000 đ
Miễn phí giao hàng sách !
1
Cho vào giỏ sách
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
"Từ xa xưa người ta đã đánh giá ý nghĩa vai trò của sách trong đời sống xã hội xã hội. Chúng ta chưa làm tốt thì xem lại nghĩ lại để làm cho nó tốt hơn, chúng ta lớn lên, sách giúp chúng ta xây dựng nhân cách, tình cảm con người, thời của tôi thiếu sách không có nhiều sách như bây giờ, có được một quyển sách thì truyền tay nhau đọc cho nát. Lớn lên có các tác phẩm văn học Nga, Xô Viết chính điều đó hun đúc tình cảm của một lớp người, những người khốn khổ, từng số phận con người, hoàn cảnh, hình thành suy nghĩ nhận thức. Tác phẩm của Nga, bà thơ của Nga truyện chết chóc lâm li tăng thêm sức mạnh kinh khủng . Giai đoạn nào sách cũng hun đúc tình cảm xây dựng nên nhân cách, lối sống của con người.
"Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng. Chẳng bằng kinh sử một vài pho."

Có những giá trị mãi mãi ví như ông Lê Quý Đôn có nói:
"Trong bụng không có được ba vạn quyển sách, trong mắt không có được núi sông kỳ lạ của thiên hạ thì chưa chắc đã làm được văn."
"Đọc sách không cần nhiều, đọc một chữ đem áp dụng làm việc được một chữ, thế là được."

Dẫu có bảng vàng nhưng không bằng kho sách vì đó là kho báu tri thức của nhân loại trong
bụng không có 3000 sách trong mắt không có núi sông của thiên hạ
Đọc sách không cần nhiều, đọc một chữ đem ra làm việc một chữ là được rồi.
Bác Hồ: Bác rất cụ thể “bất luận làm một việc gì cũng cần đọc sách, đọc sách để không mù chữ lại người đọc chuyên môn, người đọc quản lý lãnh đạo tốt hơn. Đọc sách lấy hết kiến thức ra áp dụng một chữ là tốt lắm rồi.
-    Còn về Ý nghĩa sách trong đời sống? Thì sách cực kỳ cực kỳ có ý nghĩa. Có một số anh hỏi tôi là: Văn hoá đọc bây giờ có đang có giảm sút hay không? Hình như không bằng ngày xưa? Tôi trả lời rằng:
Nếu nói văn hoá đọc nhạt đi là không đúng, phương thức đọc cũ giảm phương thức đọc mới nhiều hơn, đọc sách online. Lối sống bây giờ khác rồi, công nghệ giúp người người ta đọc bằng nhiều cách, có rất nhiều thay đổi  về phương pháp đọc nhưng văn hoá đọc không thay đổi"

Sau đây là một vài giới thiệu về tác phẩm "Những người khốn khổ":

Những Người Khốn Khổ (Trọn Bộ 5 Tập)

"Khi pháp luật và phong hóa còn đày đọa con người, còn dựng nên những địa ngục giữa xã hội văn minh và đem một thứ định mệnh nhân tạo chồng thêm lên thiên mệnh; khi ba vấn đề lớn của thời đại là sự sa đọa của đàn ông vì bán sức lao động, sự trụy lạc của đàn bà vì đói khát, sự cằn cỗi của trẻ nhỏ vì tối tăm, chưa được giải quyết; khi ở một số nơi đời sống còn ngạt thở; nói khác đi, và trên quan điểm rộng hơn, khi trên mặt đất, dốt nát và đói khổ còn tồn tại, thì những cuốn sách như loại này còn có thể có ích.”

(Hauteville House, ngày 1-1-1862- Victor Hugo)
Người giới thiệu sách
Bình sách

Không hay
Ok
OK