Tác giả: Val Biro
Truyện cổ Andersen
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 10 cuốn
Cuốn sách này gồm những truyện thuộc hàng hay nhất của Hans Christian Andersen được Val Biro kể lại và minh họa: Bầy chim thiên nga, Chàng Giăng Bị Thịt, Chiếc rương biết bay, Vịt con xấu xí, Chú lính chì dũng cảm, Chim họa mi, Cô bé Tí Hon. Cách kể ngắn gọn, súc tích cùng tranh minh họa tuyệt đẹp chính là điều làm nên sức hút mạnh mẽ cho ấn phẩm này!  
Giá: 135,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Truyện cổ Andersen
Tác giả:  Val Biro
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Tác giả : Val Biro
Còn trong kho: 10 cuốn
135,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách này gồm những truyện thuộc hàng hay nhất của Hans Christian Andersen được Val Biro kể lại và minh họa: Bầy chim thiên nga, Chàng Giăng Bị Thịt, Chiếc rương biết bay, Vịt con xấu xí, Chú lính chì dũng cảm, Chim họa mi, Cô bé Tí Hon. Cách kể ngắn gọn, súc tích cùng tranh minh họa tuyệt đẹp chính là điều làm nên sức hút mạnh mẽ cho ấn phẩm này!  
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn