Tác giả: Nguyễn Việt Hà, Tạ Huy Long
Tranh truyện lịch sử Việt Nam - An Dương Vương
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 9 cuốn
Ngày nay đến thăm Cổ Loa, người ta vẫn thấy dấu tích của những vòng thành xoắn ốc. Câu chuyện về vị vua xây nên tòa thành ấy đến nay vẫn còn được hậu thế kể mãi. Chuyện về An Dương Vương với thành Cổ Loa, với nỏ thần và bài học mất nước đau đớn vì quá tin tưởng kẻ thù...
Giá: 15,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tranh truyện lịch sử Việt Nam - An Dương Vương
Tác giả:  Nguyễn Việt Hà, Tạ Huy Long
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Tác giả : Nguyễn Việt Hà, Tạ Huy Long
Còn trong kho: 9 cuốn
15,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Ngày nay đến thăm Cổ Loa, người ta vẫn thấy dấu tích của những vòng thành xoắn ốc. Câu chuyện về vị vua xây nên tòa thành ấy đến nay vẫn còn được hậu thế kể mãi. Chuyện về An Dương Vương với thành Cổ Loa, với nỏ thần và bài học mất nước đau đớn vì quá tin tưởng kẻ thù...
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn