Tác giả: An Cương, Tạ Huy Long
Tranh truyện lịch sử Việt Nam - Bà Triệu
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 9 cuốn
Bà Triệu là vị nữ tướng đất Cửu Chân (Thanh Hoá ngày nay). Năm 248 bà đã cùng anh trai dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi bọn đô hộ nhà Hán. Tương truyền lúc ra trận, người nữ tướng ấy chân đi guốc ngà, đầu cài trâm vàng xông ra giữa trận tiền. Người đời sau vẫn còn nhớ mãi gương tiết liệt của một bậc nữ lưu đất Việt: “Muốn coi lên núi mà coi Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng”
Đóng góp Quỹ hỗ trợ chống dịch Covid19 3%
Giá: 11,250 đ -25%
15,000 đ Giảm đồng giá 25% tất cả sách Miễn phí vận chuyển mọi đơn hàng là Sách
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Tranh truyện lịch sử Việt Nam - Bà Triệu
Tác giả:  An Cương, Tạ Huy Long
Phát hành bởi : NXB Kim Đồng
Tác giả : An Cương, Tạ Huy Long
Còn trong kho: 9 cuốn
11,250 đ -25%
15,000 đ
Miễn phí giao hàng sách !
1
Cho vào giỏ sách
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Bà Triệu là vị nữ tướng đất Cửu Chân (Thanh Hoá ngày nay). Năm 248 bà đã cùng anh trai dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi bọn đô hộ nhà Hán. Tương truyền lúc ra trận, người nữ tướng ấy chân đi guốc ngà, đầu cài trâm vàng xông ra giữa trận tiền. Người đời sau vẫn còn nhớ mãi gương tiết liệt của một bậc nữ lưu đất Việt: “Muốn coi lên núi mà coi Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng”
Người giới thiệu sách
Bình sách

Sách đọc nhiều