Tác giả: Hồ Chí Minh
Nhật ký trong tù
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 217 cuốn
Nhật ký trong tù là tập thơ bằng chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong những ngày Người bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam trái phép. Nội dung cuốn sách bao gồm bản dịch âm Hán – Việt và cả phần dịch nghĩa, dịch thơ tập thơ. Đây là một văn kiện lịch sử quan trọng, đồng thời là một tác phẩm văn học lớn thể hiện tư tưởng, tình cảm của người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam và có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với nhiều thế hệ Người Việt Nam.
Giá: 43,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Người giới thiệu sách
Giáo sư : GS.TS Hoàng Chí Bảo
Bạn chưa đang nhập
Nhật ký trong tù
Tác giả:  Hồ Chí Minh
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tác giả : Hồ Chí Minh
Còn trong kho: 217 cuốn
43,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Nhật ký trong tù là tập thơ bằng chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong những ngày Người bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam trái phép. Nội dung cuốn sách bao gồm bản dịch âm Hán – Việt và cả phần dịch nghĩa, dịch thơ tập thơ. Đây là một văn kiện lịch sử quan trọng, đồng thời là một tác phẩm văn học lớn thể hiện tư tưởng, tình cảm của người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam và có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với nhiều thế hệ Người Việt Nam.
Người giới thiệu sách
GS.TS Hoàng Chí Bảo
Giáo sư
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn