Tác giả: Lương Trọng Nhàn
Tìm Hiều Con Người Qua Nhân Tướng Học & Văn Học Dân Gian Việt Nam
Phát hành bởi : NXB VHTT
Năm phát hành : 2014 Còn trong kho : 97 cuốn
Tìm Hiểu Con Người Qua Nhân Tướng Học Và Văn Học Dân Gian Việt Nam
Nhân tướng học là khoa học nhận dạng diện mạo con người của các dân tộc Á Đông có lịch sử lâu đời, là một bộ môn lấy đối tượng nghiên cứu là con người và dựa trên những quan sát trực tiếp cơ thể, từ đặc điểm các bộ phận trên cơ thể kết hợp với tìm hiểu mối quan hệ của cá nhân với người thân và xã hội rồi qua thời gian dài chiêm nghiệm, đúc kết lại thành những nguyên lí quy luật tính tình, tâm lí, trí tuệ, năng lực mà suy diễn sự thành bại, thịnh suy của sự nghiệp cá nhân ấy trong tương lai cũng như xét đoán quá khứ và cá tính của một người xa lạ để dễ dàng cộng tác.
Nội dung sách này chúng tôi chắt lọc những nguyên lí, quy luật nhân tướng học cổ Trung Hoa đã được cổ nhân nghiên cứu và áp dụng, truyền tụng trong dân gian hàng ngàn năm nay và có dẫn thêm những hiểu biết Tướng học qua nhiều ca dao tục ngữ dân tộc.
Sách gồm những nội dung chính như sau:
Chương 1: Hình tướng và các bộ vị trên khuôn mặt
Chương 2: Những bộ phận trên thân mình
Chương 3: Văn vết trên khuôn mặt
Chương 4: Hương, sắc, khí, thần, khí phách
Chương 5: Tướng cách qua tư thế, thái độ, tác phong, dáng điệu, cử chỉ của con người
Chương 6: Tướng biến cách tượng hình
Chương 7: Ứng dụng của nhân tướng học vào một số tướng cách
Chương 8: Âm dương trong tướng học
Giá: 95,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Tìm Hiều Con Người Qua Nhân Tướng Học & Văn Học Dân Gian Việt Nam
Tác giả:  Lương Trọng Nhàn Loại sách: Phật giáo
Phát hành bởi : NXB VHTT
Tác giả : Lương Trọng Nhàn
Còn trong kho : 97 cuốn
95,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Tìm Hiểu Con Người Qua Nhân Tướng Học Và Văn Học Dân Gian Việt Nam
Nhân tướng học là khoa học nhận dạng diện mạo con người của các dân tộc Á Đông có lịch sử lâu đời, là một bộ môn lấy đối tượng nghiên cứu là con người và dựa trên những quan sát trực tiếp cơ thể, từ đặc điểm các bộ phận trên cơ thể kết hợp với tìm hiểu mối quan hệ của cá nhân với người thân và xã hội rồi qua thời gian dài chiêm nghiệm, đúc kết lại thành những nguyên lí quy luật tính tình, tâm lí, trí tuệ, năng lực mà suy diễn sự thành bại, thịnh suy của sự nghiệp cá nhân ấy trong tương lai cũng như xét đoán quá khứ và cá tính của một người xa lạ để dễ dàng cộng tác.
Nội dung sách này chúng tôi chắt lọc những nguyên lí, quy luật nhân tướng học cổ Trung Hoa đã được cổ nhân nghiên cứu và áp dụng, truyền tụng trong dân gian hàng ngàn năm nay và có dẫn thêm những hiểu biết Tướng học qua nhiều ca dao tục ngữ dân tộc.
Sách gồm những nội dung chính như sau:
Chương 1: Hình tướng và các bộ vị trên khuôn mặt
Chương 2: Những bộ phận trên thân mình
Chương 3: Văn vết trên khuôn mặt
Chương 4: Hương, sắc, khí, thần, khí phách
Chương 5: Tướng cách qua tư thế, thái độ, tác phong, dáng điệu, cử chỉ của con người
Chương 6: Tướng biến cách tượng hình
Chương 7: Ứng dụng của nhân tướng học vào một số tướng cách
Chương 8: Âm dương trong tướng học
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top