Tác giả: Hoàng Tâm Xuyên
Về Đạo Islam
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Năm phát hành : 2016 Còn trong kho : 301 cuốn
Trong số các tôn giáo phổ biến ở Việt Nam, cơ đốc giáo (hay kitô giáo) là một tôn giáo lớn, có số lượng tín hữu đông. Bắt nguồn từ tên gọi của Đức Giêsu Kitô.
Giá: 34,000 đ -15%
40,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Về Đạo Islam
Tác giả:  Hoàng Tâm Xuyên
Phát hành bởi : NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Tác giả : Hoàng Tâm Xuyên
Còn trong kho : 301 cuốn
34,000 đ -15%
40,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Trong số các tôn giáo phổ biến ở Việt Nam, cơ đốc giáo (hay kitô giáo) là một tôn giáo lớn, có số lượng tín hữu đông. Bắt nguồn từ tên gọi của Đức Giêsu Kitô.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top