Tác giả: Minh Tú - ThS.Nguyễn Thị Hải
Bứt phá điểm thi vào 10 môn Ngữ văn
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 1637 cuốn
Cuốn sách Chia sẻ những bí kíp học văn và phương pháp làm bài đạt điểm cao. Rèn kĩ năng làm 3 kiểu bài nghị luận xã hội và 6 kiểu bài nghị luận văn học .Giúp hệ thống hóa toàn bộ kiến thức tiếng việt THCS. Cung cấp và hướng dẫ giải chi tiết bộ hơn 470 câu hỏi đọc hiểu và các văn bản trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 9.
Giá: 190,000 đ
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đang nhập
Bứt phá điểm thi vào 10 môn Ngữ văn
Tác giả:  Minh Tú - ThS.Nguyễn Thị Hải
Phát hành bởi : NXB Hồng Đức
Tác giả : Minh Tú - ThS.Nguyễn Thị Hải
Còn trong kho: 1637 cuốn
190,000 đ
1
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách Chia sẻ những bí kíp học văn và phương pháp làm bài đạt điểm cao. Rèn kĩ năng làm 3 kiểu bài nghị luận xã hội và 6 kiểu bài nghị luận văn học .Giúp hệ thống hóa toàn bộ kiến thức tiếng việt THCS. Cung cấp và hướng dẫ giải chi tiết bộ hơn 470 câu hỏi đọc hiểu và các văn bản trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 9.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn