Tác giả: Đào Duy Anh
Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX (bìa cứng)
(Xem đánh giá)
Phát hành bởi : NXB Văn Hóa Dân Tộc
Năm phát hành : 2019 Còn trong kho : 80 cuốn
Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX (bìa cứng)

Đào Duy Anh (25/4/1904 - 1/4/1988) là nhà sử học, địa lý, từ điển học, ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, tôn giáo, văn học dân gian nổi tiếng của Việt Nam. Ông được xem là người mở đầu cho nhiều ngành khoa học xã hội Việt Nam và là một trong số ít người Việt Nam được ghi tên vào bộ từ điển Larousse với tư cách là một nhà bách khoa toàn thư của thời hiện đại.
Đặc biệt, ông là một nhà sử học lớn với những công trình nghiên cứu mang tính khai phá, đặt nền tảng cho sự hình thành nền sử học Việt Nam hiện đại. Theo đánh giá của GS-NGND Phan Huy Lê: “GS Đào Duy Anh là người thầy của những thế hệ sử gia đầu tiên được đào tạo từ nền đại học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945”.
Công trình Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX thuộc cụm công trình lịch sử và văn hóa Việt Nam của Đào Duy Anh vinh dự được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội năm 2000.
Đóng góp Quỹ hỗ trợ chống dịch Covid19 3%
Giá: 123,750 đ -25%
165,000 đ Giảm đồng giá 25% tất cả sách Miễn phí vận chuyển mọi đơn hàng là Sách
Số lượng 1
Bạn chưa đăng nhập
Người giới thiệu sách
PGS.TS : PGS.TS.Trần Đức Cường
Bạn chưa đang nhập
Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX (bìa cứng)
Tác giả:  Đào Duy Anh
Phát hành bởi : NXB Văn Hóa Dân Tộc
Tác giả : Đào Duy Anh
Còn trong kho: 80 cuốn
123,750 đ -25%
165,000 đ
Miễn phí giao hàng sách !
1
Cho vào giỏ sách
Đóng góp quỹ chống Covid19: 3%
Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX (bìa cứng)

Đào Duy Anh (25/4/1904 - 1/4/1988) là nhà sử học, địa lý, từ điển học, ngôn ngữ học, nhà nghiên cứu văn hóa, tôn giáo, văn học dân gian nổi tiếng của Việt Nam. Ông được xem là người mở đầu cho nhiều ngành khoa học xã hội Việt Nam và là một trong số ít người Việt Nam được ghi tên vào bộ từ điển Larousse với tư cách là một nhà bách khoa toàn thư của thời hiện đại.
Đặc biệt, ông là một nhà sử học lớn với những công trình nghiên cứu mang tính khai phá, đặt nền tảng cho sự hình thành nền sử học Việt Nam hiện đại. Theo đánh giá của GS-NGND Phan Huy Lê: “GS Đào Duy Anh là người thầy của những thế hệ sử gia đầu tiên được đào tạo từ nền đại học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945”.
Công trình Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX thuộc cụm công trình lịch sử và văn hóa Việt Nam của Đào Duy Anh vinh dự được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học xã hội năm 2000.
Người giới thiệu sách
PGS.TS.Trần Đức Cường
PGS.TS
Bình sách

Sách đọc nhiều