Tác giả: Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giữ yên giấc ngủ của người
Phát hành bởi : NXB Quân đội Nhân dân
Năm phát hành :
Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thể theo ý nguyện rất thiết tha của toàn Đảng, toàn dân, khi Người qua đời, Đảng và Nhà nước ra quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác và xây dựng Lăng
của Người.
Để bảo vệ tuyệt đối an toàn và giữ gìn trọn vẹn thi hài Bác trong điều kiện ở một đất nước khí hậu nhiệt đới và chiến tranh đang diễn ra gay go, ác liệt, một bộ phận cán bộ và chiến sĩ quân đội và nhân dân ta đã trải qua hơn sáu năm trời vất vả, làm việc quên mình trên mặt trận thầm lặng này và họ đã lập nên những thành tích đặc biệt.
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Giữ yên giấc ngủ của người
Tác giả:  Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Loại sách: Đảng và Bác
Phát hành bởi : NXB Quân đội Nhân dân
Tác giả : Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thể theo ý nguyện rất thiết tha của toàn Đảng, toàn dân, khi Người qua đời, Đảng và Nhà nước ra quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Bác và xây dựng Lăng
của Người.
Để bảo vệ tuyệt đối an toàn và giữ gìn trọn vẹn thi hài Bác trong điều kiện ở một đất nước khí hậu nhiệt đới và chiến tranh đang diễn ra gay go, ác liệt, một bộ phận cán bộ và chiến sĩ quân đội và nhân dân ta đã trải qua hơn sáu năm trời vất vả, làm việc quên mình trên mặt trận thầm lặng này và họ đã lập nên những thành tích đặc biệt.
Đọc thử
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top