Đối ngoại quốc phòng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Phát hành bởi : NXB Quân đội Nhân dân
Năm phát hành :
Cuốn sách "Đối ngoại quốc phòng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế", do Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng biên soạn, góp phần làm sáng tỏ những thành công, đóng góp của hoạt động đối ngoại quốc phòng, cũng như những hạn chế chủ yếu của lĩnh vực này. Cuốn sách là tập hợp các bài viết bước đầu gợi mở một số nguyên tắc, giải pháp tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại quốc phòng vào chiều sâu trong bối cảnh thế giới diễn ra cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng những chuyển động với nhiều diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Cuốn sách dùng làm tài liệu tham khảo bổ ích đối với các độc giả quan tâm nghiên cứu sâu cũng như các bạn quan tâm tới công tác ngoại giao nói chung và đối ngoại quốc phòng nói riêng.
Giá: 0 đ
Sách trưng bày
Số lượng 0
Bạn chưa đăng nhập
Bạn chưa đăng nhập
Đối ngoại quốc phòng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Tác giả:  Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân Loại sách: Thành tựu kết quả đổi mới đất nước sau 1986
Phát hành bởi : NXB Quân đội Nhân dân
Tác giả : Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân
0 đ
Sách trưng bày
0
Cho vào giỏ sách
Cuốn sách "Đối ngoại quốc phòng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế", do Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng biên soạn, góp phần làm sáng tỏ những thành công, đóng góp của hoạt động đối ngoại quốc phòng, cũng như những hạn chế chủ yếu của lĩnh vực này. Cuốn sách là tập hợp các bài viết bước đầu gợi mở một số nguyên tắc, giải pháp tiếp tục đưa hoạt động đối ngoại quốc phòng vào chiều sâu trong bối cảnh thế giới diễn ra cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng những chuyển động với nhiều diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường. Cuốn sách dùng làm tài liệu tham khảo bổ ích đối với các độc giả quan tâm nghiên cứu sâu cũng như các bạn quan tâm tới công tác ngoại giao nói chung và đối ngoại quốc phòng nói riêng.
Người giới thiệu sách
Bình sách
Thêm lời bình luận của bạn

back to top